Careerjoy HR Services Oy

Esimiehen tulikoe ja jatkavan työyhteisön selviytyminen irtisanomistilanteissa

Älä jää yksin, kun yrityksessäsi joudutaan sopeuttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä. Valmennamme johtoa irtisanomistilanteisiin ja niiden jälkihoitoon, irtisanottuja henkilöitä löytämään uuden uran yrityksen ulkopuolelta sekä jatkavaa henkilöstöä käsittelemään tilannetta ja varmistamaan motivaation yrityksen menestyksen varmistamiseksi.

Careerjoyn kuulumisia

Kukaan ei varmasti välttynyt täysin ”koronakevään” vaikutuksista omaan (työ)elämään. Tämä kevät on ainakin minulle opettanut arvostamaan asioita, joita olen aina pitänyt itsestään selvyyksinä. Haluan kiittää asiakkaitamme. jotka maksavat aina laskunsa ajoissa, erinomaista tiimiä, joka ei jäänyt tuleen makaamaan vaan joka jakoi osaamistaan, sparrasi ja osallistui palvelumuotoiluun. Sen lisäksi meillä upeita yhteistyökumppaneita, jotka eivät ”virallisesti” esiinny sivuillamme, mutta he ovat olleet korvaamaton apu, kun olemme auttaneet asiakkaitamme ratkomaan erinäisiä haasteita YT:stä palkkahallinnon ulkoistamiseen.

Universaali huippuosaaja haussa?

Yritysten ja organisaatioiden HR-ammattilaisten rekrytointi-ilmoituksia katsellessa näyttää siltä, että haussa on universaaleja huippuosaajia, joiden osaamis- ja omaksumiskyky on tasoltaan epäinhimillistä. Nyt tulee vuosisadan paljastus: me HR-osaajat olemme omaksumiskyvyltämme yhtä rajallisia kuin muidenkin alojen ammattilaiset. Samassa paketissa ei vaan tuppaa saamaan työoikeusjuristia, coachia ja yrityskulttuurin kehittäjää. Olisiko organisaatioiden jo aika tunnustaa realiteetit ja miettiä HR-osaamisen hankinta uudella tavalla?

Back to school, back to work offices

Poikkeusaika on kestänyt pian kaksi kuukautta. Lyhyt aika elämästä, pitkä aika elää epätietoisena tulevasta, rajoituksista, toimeentulosta, harrastuksista, muutoksesta. Todella pitkä aika kokea jatkuvaa huolta omasta ja läheisten terveydestä tai stressata ylipäätään. Mahdottoman pitkältä tuntuva aika niille, jotka on komennettu pysymään kodeissaan ja pidättäytyä kontakteista kokonaan.

Kolme hoota head-heart-hands

Vuorovaikutus on moniulotteinen ja ristiriitaisuuksistakin koostuva ilmiö. Sen lisäksi, että se vaatii monen asian yhteensovittamista, myös ihmisten tulkinnalla on merkitystä sille, millaiseksi vuorovaikutus koetaan. Ristiriitaisuudet syntyvätkin usein siitä, millaista vuorovaikutusta pidämme hyvänä ja millaista epämiellyttävänä. Koska kysymys on yksilöiden tuntemuksiin liittyvistä asioista, niitä kannattaa avata yhdessä, jotta kaikki yhteisön jäsenet ovat erilaisten tulkintojensa kanssa kuitenkin samalla areenalla.

HR-asioiden auditointi kasvuyrityksissä

”Kuka on teidän yrityksenne työsuojelupäällikkö?” kysyin erään startup-yrityksen toimitusjohtajalta, kun auditoin heidän lakisääteisiä dokumenttejaan. ”Ööö, en mä tiedä, pitäisikö meillä olla sellainen? hän kysyi hämmästyneenä. ”Kyllä vaan, sellainen pitää nimetä, jos...