Careerjoy HR Services Oy

Johtajan hyvinvointi vaatii peilin

Johtaminen vaatii paljon ja voi olla kovin yksinäistä hommaa. Toisaalla ovat tavoitteet joihin pitää päästä - toisaalla henkilöt, joiden kanssa kuljetaan yhdessä niitä kohti. Intressit eivät koskaan kohtaa täydellisesti, vaan aina joutuu tekemään kompromisseja. Oman...

Mentori on opiskelijalle ennen kaikkea kannustaja

Olen omassa sosiaalisessa kuplassani törmännyt ilmiöön, etteivät yliopisto-opiskelijat oikein tiedä vielä opintojen loppuvaiheessakaan valmistumisen jälkeisistä työllistymisvaihtoehdoista kattavasti tai keinoista, joilla he pääsisivät tarttumaan näihin...

Onko soveltuvuusarvioinneille tarvetta työelämässä?

Toimittuani yli 25 vuotta psykologisten henkilöarviointien parissa törmään toisinaan väittämään, ettei soveltuvuusarvioinnille ole tarvetta rekrytoinnin tukena. Rohkenen väittää kuitenkin toisin. Sen lisäksi, että tutkimuksissa on pystytty erottelemaan eri...

Toimitusjohtaja – keskitytkö ydinosaamiseesi?

Startupissa on tekemisen meininki ja kaikki osallistuvat, kun keskustellaan yrityksen strategiasta, kehitetään tuotteita, tavataan asiakkaita, tai mietitään mistä saataisiin hyviä tyyppejä lisää yritykseen. Toimitusjohtajan aika jakautuu moneen suuntaan, joista...

Henkilöstöhallinto ja strateginen HR – mitä eroa?

HR:n tehtäväkenttä on laaja ja vaihtelee yrityksestä riippuen. Yleistäen HR:n vastuut voidaan kuitenkin jakaa kahteen ulottuvuuteen: Henkilöstöhallinto ja strateginen HR. Erityisesti jälkimmäisen ymmärtämisen ja tarpeen havaitsemisen suhteen esiintyy – kokemuksiini viitaten – runsaasti epätietoisuutta etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Käsittelen seuraavassa lyhyesti näitä kahta HR:n ulottuvuutta ja HR:n palveluna ostamista vaihtoehtona rekrytoinnille.

Älä palkkaa peilikuvaasi

”Hyvä tyyppi”, asenne ratkaisee? Mitä voi oppia ja mitä henkilöllä pitää olla luonnostaan? Onko meillä taipumus pitää hyvinä tyyppein henkilöitä, jotka ajattelevat samalla tavoin, kuin itse ajattelemme? Mitä ominaisuuksia pitäisi tunnistaa, jotta tiimin panos on optimaalinen?