WorkPlace Big Five Profile™ 

WorkPlace Big Five™ on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.  WorkPlace Big Five™ profilointi sisältää...

Workplace Nordic 360°

Workplace Nordic 360° -arviointi toimii täydentäen WorkPlace Big Five –profilointia ja antaa pohjaa oman toiminnan kehittämiseen eri konteksteissa. Tämän avulla henkilö saa laaja-alaisen kuvan siitä, miten hänen toimintansa näyttäytyy muille.   Workplace Nordic 360°...