Workplace Nordic 360°

Tämän avulla henkilö saa laaja-alaisen kuvan siitä, miten hänen toimintansa näyttäytyy muille.   Workplace Nordic 360° on työkalu, joka tukee itsetuntemusta, esihenkilötyötä, tiimityötä ja henkilökohtaista kehitystä. Se tarjoaa laajan näkymän siihen, miten yksilön...

WorkPlace Big Five Profile™ 

WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.  WorkPlace Big Five profilointi sisältää...