Esihenkilöille / johdolle

Johtamiseen tarvitaan sekä tietoa että taito. Aloitamme valmennusyhteistyön tutustumalla tavoitteisiinne, työkulttuuriinne ja yrityksen strategiaan. Tutustuminen voidaan toteuttaa  haastatteluin, osallistumalla johonkin palaveriin tai sähköisen kartoituskyselyn avulla. Teemme sen perusteella teille ehdotuksen, joka sopii yrityksenne tarpeeseen ja tukee strategiaanne. 

Esihenkilön ABC -valmennus

Valmennus soveltuu erityisesti uusille ja jo jonkin aikaa esihenkilötehtävissä toimineille henkilöille tai hyvänä muistinvirkistyksenä tiiminvetäjille.

Käytännönläheisessä tehovalmennuksesta saat selkeän kuvan esihenkilöhenkilön vastuista ja velvollisuuksista. Valmennus vahvistaa myös ymmärrystä oman roolin merkityksestä yrityksen edustajana sekä sitä, että esihenkilönä kehittyminen on jatkuva prosessi. 

Ennen valmennuksen toteuttamista tutustumme toimintaanne, ihmisiinne ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen. Valmennuksen sisältö sovitaan yhdessä yrityksen tarpeen mukaan. Valmennus voi koostua esimerkiksi alla kuvatusta sisällöstä.  

Valmennuksessa

 • Saa kattavan tietopaketin rekrytointi- ja perehdytysprosessista
 • Keskustellaan roolin tuomasta työnjohto-oikeudesta ja sen toteutumisesta käytännössä
 • Tarvittaessa käymme läpi  kehitys/tavoitekeskustelun periaatteet yrityksessä.
 • Varhaisen tuen malli sekä päihdeohjelma käytännössä voi olla osa kokonaisuutta
 • Saa työkaluja erilaisten ja eri ikäisten ihmisten johtamiseen
 • Keskustellaan suorituksen ja osaamisen johtamisesta yrityksessä
 • Simuloidaan mahdollisia ristiriitatilanteita, mm. puheeksi ottaminen 
 • Saa vahvistusta omaan johtamistyöhön ja tehdään henkiökohtainen suuunnitelma liittyen omaan kasvuun ja kehitykseen.

Workplace Nordic 360°

Workplace Nordic 360° on erinomainen työkalu itsetuntemuksen lisäämiseen, esimiestyön kehittämiseen, tiimin/johtoryhmän toiminnan kehittämiseen sekä henkilöiden kehittymissuunnitelmien tekemiseen tueksi. Workplace Nordic 360° auttaa varmistamaan, että työntekijät tekevät heille parhaiten soveltuvaa työtä sekä tukee työyhteisön toiminnan ja ilmapiirin kehittämisessä.

Nimensä mukaisesti Workplace Nordic 360°:n ideana on saada laajempi näkymä siihen, miten oma persoona näyttäytyy muille ihmisille yhteistyön tekemisessä. Tämä tieto luo hyvää pohjaa oman toiminnan kehittämiseen suhteessa tehtävänsä vaatimuksiin huomioiden eri ryhmät ja roolit sekä omien ”energiasyöppöjen” tunnistamiseen (toiminta ja vaatimukset vs. persoonallisuus). Luontainen energia vs. oman tekemisen vaatimukset.

Workplace Nordic 360°- kysely sisältää 23 persoonallisuuden näkyvyyttä kartoittavaa kysymystä. Vakiona on kaksi avointa kysymystä: ”Mikä henkilön toiminnassa on ilahduttanut sinua erityisesti?” ja ”Mitä muuta haluat kertoa henkilön toiminnasta?”

Testiin on mahdollista saada myös omat avoimet kysymykset sekä lisämoduuleja. Valittavissa olevat valmiit lisämoduulit

 • Esimiesmoduuli
 • Työssä jaksaminen (itsearviointi)
 • Psykologinen turvallisuus (itsearviointi)
 • Organisaatioon sitoutuminen (itsearviointi).

Workplace Nordic 360°-kyselyn tulokset puretaan henkilökohtaisesti WPB5-sertifioidun valmentajan kanssa.

Kysely ja raportti on saatavilla tällä hetkellä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Esihenkilön tulikoe:

Irtisanominen on yksi haastavimmista tilanteista, joihin esimiehet työssään joutuvat. Sen lisäksi, että irtisanominen tehdään lain mukaisesti, on irtisanojan tärkeää pitää ”pää kylmänä ja sydän lämpimänä.

Esimiehen tulikoetta suosittelemme kaikille, joiden työtehtäviin kuuluu irtisanomisten suunnittelu ja toteutus.

 

Valmennuksessa:

 • Sovitaan yhteisistä pelisäännöistä irtisanomiskeskusteluihin.·
 • Tutustutaan irtisanomiseen liittyviin dokumentteihin huolella ·
 • Harjoitellaan irtisanomistilannetta käytännössä
 • Keskustellaan omasta jaksamisesta ja sovitaan, miten  tuetaan jatkavaa henkilöstöä