Esihenkilöille / johdolle

Aloitamme valmennusyhteistyön tutustumalla ensin teihin ja tavoitteisiinne, työkulttuuriinne ja henkilöstön ajatuksiin. Tutustuminen voidaan toteuttaa  haastatteluin, osallistumalla johonkin palaveriin tai sähköisen kartoituskyselyn avulla.

Esihenkilön ABC -valmennus

Valmennus soveltuu erityisesti uusille ja jo jonkin aikaa esihenkilötehtävissä toimineille henkilöille tai hyvänä muistinvirkistyksenä tiiminvetäjille.

Käytännönläheisessä tehovalmennuksesta saat selkeän kuvan esihenkilöhenkilön vastuista ja velvollisuuksista. Valmennus vahvistaa myös ymmärrystä oman roolin merkityksestä yrityksen edustajana sekä sitä, että esimiehenä kehittyminen on jatkuva prosessi. 

Ennen valmennuksen toteuttamista tutustumme toimintaanne, ihmisiinne ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen. Valmennuksen sisältö sovitaan yhdessä yrityksen tarpeen mukaan. Valmennus voi koostua esimerkiksi alla kuvatusta sisällöstä.  

Valmennuksessa

 • Laitetaan esimiehen perustyökalut kuntoon
 • Saat kattavan tietopaketin rekrytointi- ja perehdytysprosessista
 • Keskustellaan esimiesroolin tuomasta työnjohto-oikeudesta ja sen toteutumisesta käytännössä
 • Saat työkaluja erilaisten ja eri ikäisten ihmisten johtamiseen
 • Keskustellaan suorituksen ja osaamisen johtamisesta yrityksessä
 • Simuloidaan mahdollisia ristiriitatilanteita, mm. puheeksi ottaminen 
 • Saat vahvistusta omaan johtamistyöhösi ja teet yhden päätöksen liittyen omaan kasvuun ja kehitykseen

Asiakkaan kokemus: Esimiehen ABC

“Startupin kasvu tuo uusia haasteita myös johtamiseen. Tarvitsimme tiiminvetäjille ”kättä pidempää” ja Careerjoyn kanssa mietimme, mitkä olivat olennaisimmat asiat mitä tiiminvetäjien olisi hyvä tietää työlainsäädännöstä sekä miten kohdata ja ottaa puheeksi myös ne hankalat asiat. Valmentajat haastattelivat osallistujia, jotta puolen päivän valmennus olisi napakka ja käsittelisi niitä asioita, jotka olivat tiiminvetäjille tärkeitä.

Valmennukseen osallistuivat sekä Gimin että Sensible4:n tiiminvetäjät. Tilatessani valmennuksen toimin vielä Gimin toimitusjohtajana, mutta nykyisin teen töitä Gimin Scaleupille Sensible4:lle. Valmennus vedettiin englanniksi, tosissaan vaan ei totisena. Kokonaisuutena hyvä setti. “

Jari Saarinen
CTO

   

Workplace Nordic 360°

Workplace Nordic 360° on erinomainen työkalu itsetuntemuksen lisäämiseen, esimiestyön kehittämiseen, tiimin/johtoryhmän toiminnan kehittämiseen sekä henkilöiden kehittymissuunnitelmien tekemiseen tueksi. Workplace Nordic 360° auttaa varmistamaan, että työntekijät tekevät heille parhaiten soveltuvaa työtä sekä tukee työyhteisön toiminnan ja ilmapiirin kehittämisessä.

Nimensä mukaisesti Workplace Nordic 360°:n ideana on saada laajempi näkymä siihen, miten oma persoona näyttäytyy muille ihmisille yhteistyön tekemisessä. Tämä tieto luo hyvää pohjaa oman toiminnan kehittämiseen suhteessa tehtävänsä vaatimuksiin huomioiden eri ryhmät ja roolit sekä omien ”energiasyöppöjen” tunnistamiseen (toiminta ja vaatimukset vs. persoonallisuus). Luontainen energia vs. oman tekemisen vaatimukset.

Workplace Nordic 360°- kysely sisältää 23 persoonallisuuden näkyvyyttä kartoittavaa kysymystä. Vakiona on kaksi avointa kysymystä: ”Mikä henkilön toiminnassa on ilahduttanut sinua erityisesti?” ja ”Mitä muuta haluat kertoa henkilön toiminnasta?”

Testiin on mahdollista saada myös omat avoimet kysymykset sekä lisämoduuleja. Valittavissa olevat valmiit lisämoduulit

 • Esimiesmoduuli
 • Työssä jaksaminen (itsearviointi)
 • Psykologinen turvallisuus (itsearviointi)
 • Organisaatioon sitoutuminen (itsearviointi).

Workplace Nordic 360°-kyselyn tulokset puretaan aina sertifioidun valmentajan kanssa.

Kysely ja raportti on saatavilla tällä hetkellä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Esimiehen eväsreppu 

Kartta ei ole maasto, eikä kahta samanlaista karttaa ole, vaan jokainen katsoo maailmaa oman karttansa kautta. Lähijohtajana toimiminen etätyössä on roolina vielä tuore ja tiimiläisten tukeminen erilaista kuin ennen. Esimiesten tukeminen

uudenlaisessa johtamistyössä on tärkeää, jotta varmistetaan työkyvyn säilyminen ja työhyvinvoinnin johtaminen.  

Valmennuksessa: 

 • Pääset ohjatusti tarkastelemaan itseäsi johtajana niin toimintatapojen kuin tunteiden näkökulmasta
 • Voit pohtia oman tiimisi jäsenten tarpeita ja motivaatiotekijöitä
 • Kokeilet erilaisia vaikuttamisen keinoja käytännöllisten harjoitteiden avulla
 • Saat monia erilaisia konkreettisia johtamistyökaluja, joista valitset itsellesi sopivimmat päivittäisjohtamiseen
 • Innostutaan yhdessä esimiestyön moninaisuudesta ja haasteiden voittamisesta

Valmennuksessa kokeillaan, tehdään, huomataan ja oivalletaan niin yhdessä kuin erikseen. Jokainen tekee päivän aikana oman kartan, jonka turvin lähtevät kokeilemaan uusia tapoja havainnoida tunteita ja reaktioita erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. 

Tavoitekeskustelu  

Kerran vuodessa pidettävä kehityskeskustelu, jossa huomio keskittyy lomakkeen täyttämiseen – ei kiitos!

Toimiva tavoite- tai kehityskeskustelu parantaa työsuoritusta, kun työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan. Työhön sitoutuminen paranee, kun näkee, että työ on merkityksellistä. Työhyvinvointi lisääntyy, kun saa palautetta oikea-aikaisesti ja säännöllisesti.  Tämä puolen päivän valmennus on usein osana hr-starttipakettia.

Ennen valmennuksen toteuttamista tutustumme toimintaanne, ihmisiinne ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Mallitetaan tavoitteen asettamista ja sen merkitystä keskustelulle
 • Testataan organisaation kehitys/tavoitekeskustelu pohjaa käytännössä
 • Pohditaan erilaisten persoonien kanssa toimimista tavoitekeskustelun näkökulmasta
 • Treenataan kehityskohteiden ilmaisemista positiivisesti ja rakentavasti

Varhainen välittäminen ja puheeksi ottaminen

Varhaisen välittämisen keskustelu ja puheeksi ottaminen ovat osa suorituksen johtamista ja kehityskeskustelujen lisäksi yksi esimiehen työvälineistä johtamisessa. 

Puheeksi ottaminen voi olla joillekin helppoa, toisille hyvinkin hankalaa. Sosiaalisia taitoja voi ja kannattaa harjoitella, jotta puheeksi ottaminen vastaa tarkoitustaan ja tuo toivotun lopputuloksen. Tämä puolen päivän valmennus on usein osana hr-starttipakettia.

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen.

Esihenkilön Tulikoe  

Irtisanominen on yksi haastavimmista tilanteista, joihin esihenkilöt työssään joutuvat. 

Sen lisäksi, että irtisanominen tehdään lain mukaisesti, on irtisanojan tärkeää pitää ”pää kylmänä ja sydän lämpimänä”.

Esihenkilön tulikoetta suosittelemme kaikille, joiden työtehtäviin kuuluu irtisanomisten suunnittelu ja toteutus. 

Valmennuksessa:

 • Sovitaan yhteisistä pelisäännöistä irtisanomiskeskusteluihin
 • Tutustutaan irtisanomiseen liittyviin dokumentteihin huolella
 • Harjoitellaan irtisanomistilannetta käytännössä
 • Keskustellaan omasta jaksamisesta ja sovitaan, miten  tuetaan jatkavaa henkilöstöä