HR-asiat hallussa?  

Mitä kaikkea yrityksen vastuuhenkilöiden pitää tietää henkilöstöön liittyvästä lainsäädännöstä ja hyvistä käytännöistä? Aiheesta kannattaa sparrata asiantuntijan kanssa.  

Käymme aina alkukartoituksessa läpi nykytilanteen ja tavoitetilan. Kartoitamme yhdessä yrityksen henkilöstöön liittyvät asiat. Henkilöstömäärä ja YT-lainsäädäntö huomioiden kartoitamme kaikki lakisääteiset dokumentit.

Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää myös puuttuvista dokumenteista mallit ja  niiden sisällön konsultoinnin.

Voit ostaa tarpeen mukaan muita moduuleita osana alkukartoitusta.

 

HR-asiat haltuun paketit 

Alkukartoituksen jälkeen on luontevaa suunnitella yhdessä, mitä asioita yrityksen koon huomioiden kannattaa laittaa kuntoon.  Kun henkilöstön määrä ylittää 20 henkilöä tulee myös huomioida YT-lainsäädännön tuomat vaatimukset. 

Kun perusasiat ovat kunnossa, voit varmistaa, että yrityksenne työntekijäkokemus ja yrityskulttuuri  nousevat ”seuraavalle tasolle”. Seuraavat kuvaukset ovat esimerkkejä paketeista, joita voidaan rakentaa yrityksesi tarpeisiin. 

careerjoy_HR_services_2

HR-asiat haltuun paketti 1-19 työntekijää voi sisältää esimerkiksi:

 • Alkuhaastattelun tarpeiden tarkentamiseksi.
 • Lakisääteisten dokumenttien kartoituksen ja niiden päivitys sekä puuttuvien dokumenttien luomisen
 • Perehdytysohjelman päivittämisen 
 • Koulutussuunnitelman, joka varmistaa oikeuden koulutusvähennykseen verotuksessa 
 • Esihenkilön ABC:n rungon, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin
 • Henkilöstökäsikirjan rungon/täydennyksen 
 • HR-vuosikellon suunnittelun
 • Vapaavalintainen sparraus asiakkaan toivomasta aiheesta, esim. rakentavasta palautteen annosta
 • Erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen
 • Vapaavalintaisia valmennuksia 
 • Yhteistyötä voi jatkaa joustavalla hr-päällikköpalvelulla

 

 

 

 

 

HR-asiat haltuun paketti 20+ työntekijää voi sisältää esimerkiksi:

 • Alkuhaastattelun tarpeiden tarkentamiseksi.
 • YT-lainsäädännön edellyttämien dokumenttien kartoituksen ja niiden päivityksen sekä puuttuvien dokumenttien luomisen
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelman rakentamiseen liittyvät osiot, kuten koulutussuunnitelman, joka varmistaa oikeuden koulutusvähennykseen verotuksessa
 • Perehdytysohjelman päivittämisen 
 • Rekrytointiin liittyvien dokumenttien sekä lainsäädännön läpikäynnin
 • Henkilöstökäsikirjan rungon/täydennyksen
 • Esihenkilön ABC:n rungon, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman
 • HR-vuosikellon suunnittelun
 • Vapaavalintaisia valmennuksia 
 • Erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen 
 • Yhteistyötä voi jatkaa joustavalla hr-päällikköpalvelulla.