HR-asiat Haltuun!

Alkukartoitus osana HR-starttipakettia

Yrityksen henkilöstöasiat kannattaa ottaa haltuun ja sparrata asiantuntijan kanssa.  

Alkukartoitus sisältää nykytilanteen arvioinnin ja tavoitetilan. Käymme yhdessä läpi yrityksen henkilöstöön liittyvät asiat. Henkilöstömäärä ja YT-lainsäädäntö huomioiden kartoitamme myös lakisääteiset dokumentit.

Ennen alkukartoitusta lähetämme dokumenteista luettelon, josta voit tarkistaa mahdolliset puutteet etukäteen. Käymme keskutellen läpi kaikki tarvittavat dokumentit, joita yrityksessä tarvitaan. Alkukartoitus sisältää myös puuttuvista dokumenteista mallit ja lisäarvopalveluna niiden sisällön konsultoinnin.

Voit ostaa tarpeen mukaan HR-starttipaketin muita moduuleita osana alkukartoitusta.

 

HR-Starttipaketti

Starttipaketit sisältävät tarvittavat lakisääteiset dokumentit ja niiden sparrauksen esimiehille. Samalla voimme päivittää yrityksesi henkilöstön käsikirjan ja esimiesten ohjeistuksen. Keskitymme vain niihin asioihin, joihin haluatte ensisijaisesti panostaa.  

Starttipaketilla varmistat, että yrityksenne työntekijäkokemus ja yrityskulttuuri  nousevat ”seuraavalle tasolle”.

careerjoy_HR_services_2

HR-Starttipaketti 1-19 työntekijää voi sisältää:

 • Alkuhaastattelun tarpeiden tarkentamiseksi.
 • Lakisääteisten dokumenttien kartoitus ja niiden päivitys
 • Puuttuvien dokumenttien luominen
 • Perehdytysohjelman rungon 
 • Koulutussuunnitelman, joka varmistaa oikeuden koulutusvähennykseen verotuksessa 
 • Esihenkilön ABC:n rungon, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin
 • Tai henkilöstökäsikirjan rungon/täydennyksen ja siihen liittyvän sparrauksen
 • HR-vuosikellon suunnittelun
 • Vapaavalintainen sparraus asiakkaan toivomasta aiheesta, esim. rakentavasta palautteen annosta
 • Erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen
 • Vapaavalintaisia valmennuksia 
 • Yhteistyötä voi jatkaa joustavalla hr-päällikköpalvelulla

 

 

 

Juridinen työnohjaus voidaan liittää osaksi starttipakettia

Juridisen työnohjauksen tavoite on selkeyttää, mitä kaikkea yrityksen johdon on syytä tietää työlainsäädännöstä koskien työsopimuksia. Työsopimuksen sovellettavia ehtoja koskee ns. normihierarkia. Ylimpänä hierarkiassa ovat säännökset, joista ei voi sopia toisin, kuten pakottavat lainsäännökset. Nämä syrjäyttävät alempien portaiden normit, mikäli ne ovat ristiriidassa pakottavan lainsäännöksien kanssa.

Sparrauksen käydään keskustellen läpi, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jotta yrityksen työsopimukset ja käytännöt noudattavat lakia ja määräyksiä. Careerjoyn konsultti tutustuu yrityksessä noudatettavaan työehtosopimukseen ja yrityksen käyttämään työsopimuspohjaan  ennen sparrausta. 

 

 

 

HR-Starttipaketti 20+ työntekijää voi sisältää:

 • Alkuhaastattelun tarpeiden tarkentamiseksi.
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelman rakentamiseen liittyvät osiot
 • Lakisääteisten dokumenttien kartoitus ja niiden päivitys
 • Puuttuvien dokumenttien luominen  
 • Perehdytysohjelman rungon 
 • Koulutussuunnitelman, joka varmistaa oikeuden koulutusvähennykseen verotuksessa 
 • Rekrytointiin liittyvien dokumenttien sekä lainsäädännön läpikäynnin
 • Henkilöstökäsikirjan rungon, joka sisältää ohjeistukset henkilöstölle 
 • Esihenkilön ABC:n rungon, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelman
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman
 • HR-vuosikellon suunnittelun
 • Vapaavalintaisia valmennuksia 
 • Erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen 
 • Yhteistyötä voi jatkaa joustavalla hr-päällikköpalvelulla.