Alkukartoitus

Yrityksen henkilöstöasiat kannattaa laittaa kerralla kuntoon.  HR-alkukartoitus sisältää nykytilanteen arvioinnin sekä käymme yhdessä läpi yrityksen henkilöstöön liittyvät lakisääteiset asiat. Henkilöstömäärä ja YT-lainsäädäntö huomioiden kartoitamme myös lakisääteiset dokumentit.

Ennen alkukartoitusta lähetämme dokumenteista luettelon, josta voit tarkistaa mahdolliset puutteet etukäteen. Käymme keskutellen läpi kaikki tarvittavat dokumentit, joita yrityksessä tarvitaan. Alkukartoitus sisältää myös puuttuvista dokumenteista mallit ja lisäarvopalveluna niiden sisällön konsultoinnin.

Voit ostaa myös HR-starttipaketin muita moduuleita osana alkukartoitusta.

 Juridinen työnohjaus

Juridisen työnohjauksen tavoite on selkeyttää, mitä kaikkea yrityksen johdon on syytä tietää työlainsäädännöstä koskien työsopimuksia. Työsopimuksen sovellettavia ehtoja koskee ns. normihierarkia. Ylimpänä hierarkiassa ovat säännökset, joista ei voi sopia toisin, kuten pakottavat lainsäännökset. Nämä syrjäyttävät alempien portaiden normit, mikäli ne ovat ristiriidassa pakottavan lainsäännöksien kanssa.

Sparrauksen käydään keskustellen läpi, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, jotta yrityksen työsopimukset ja käytännöt noudattavat lakia ja määräyksiä. Careerjoyn konsultti tutustuu yrityksessä noudatettavaan työehtosopimukseen ja yrityksen käyttämään työsopimuspohjaan  ennen sparrausta. 

 

HR-Starttipaketti

Starttipaketit sisältävät tarvittavat lakisääteiset dokumentit ja niiden sparrauksen esimiehille. Samalla voimme päivittää yrityksesi henkilöstön käsikirjan ja esimiesten ohjeistuksen. Keskitymme vain niihin asioihin, joihin haluatte ensisijaisesti panostaa.  

Starttipaketilla varmistat, että yrityksenne työntekijäkokemus ja yrityskulttuuri  nousevat ”seuraavalle tasolle”.

careerjoy_HR_services_2

HR-Starttipaketti 1-19 työntekijää voi sisältää

 • Alkuhaastattelun tarpeiden tarkentamiseksi.
 • Lakisääteisten dokumenttien kartoitus ja niiden päivitys
 • Puuttuvien dokumenttien luominen ja läpikäynti 
 • Perehdytysohjelman rungon 
 • Oikeus koulutusvähennykseen verotuksessa periaatteet
 • Esimiehen ABC:n rungon, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin
 • Tai henkilöstökäsikirjan rungon/täydennyksen ja siihen liittyvän sparrauksen
 • Vapaavalintainen sparraus asiakkaan toivomasta aiheesta, esim. rakentavasta palautteen annosta
 • Erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen 
 • Yhteistyötä voi jatkaa joustavalla hr-päällikköpalvelulla

HR-Starttipaketti 20+ työntekijää voi sisältää:

 • Alkuhaastattelun tarpeiden tarkentamiseksi.
 • Lakisääteisten dokumenttien kartoitus ja niiden päivitys
 • Puuttuvien dokumenttien luominen ja läpikäynti 
 • Perehdytysohjelman rungon 
 • Oikeus koulutusvähennykseen verotuksessa periaatteet
 • Rekrytointiin liittyvien dokumenttien sekä lainsäädännön läpikäynnin
 • Henkilöstökäsikirjan rungon, joka sisältää ohjeistukset henkilöstölle 
 • Esimiehen ABC:n rungon, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin
 • Ja henkilöstökäsikirjan rungon/täydennyksen, joka sisältää ohjeistukset henkilöstölle 
 • HR-vuosikellon suunnittelun
 • Yksi vapaavalintainen valmennus tai workshop (3 h) 
 • Erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen 
 • Yhteistyötä voi jatkaa joustavalla hr-päällikköpalvelulla.

 

Asiakkaan kokemus (HR-starttipaketti 1-19 työntekijää)

Sparraaminen hr-asioiden ammattilaisen kanssa on erityisen antoisaa. HR starttipakettiin räätälöitiin meille olennaiset asiat ja saimme lisää hr-osaamista sekä lakisääteiset dokumentit päivitettyä. “

Ville Vanhala

CEO Futures Platform

 

Asiakkaan kokemus (HR-starttipaketti 20+ työntekijää)

”Yrityksen kasvaessa tulee tarve päivittää henkilöstöön liittyviä prosesseja. Lakisääteisten asioiden päivityksen lisäksi saimme mm. toimivan henkilöstökäsikirjan ja hyviä ideoita asioiden organisoimiseen. Joustavuus oli avainsana, kun suunnittelimme yhdessä, mihin asioihin pitää nyt ja lähitulevaisuudessa panostaa. Sovimme myös, että koska osa asioista oli jo kunnossa, niin hr-asiantuntija kilpailutti osana pakettia yhden koulutuspalvelun  puolestamme ja se vapautti meiltä aikaa.

 Hyödynsimme myös pakettiin kuuluvan workshopin tiimin vetäjille. Olemme käyttäneet Careerjoyn hr-päällikköpalvelua myös varsinaisen starttipaketin jälkeen. On hienoa, kun on hr-kumppani, joka tuntee yrityksen ja neuvoo sekä kannustaa tarvittaessa.”

Hannu Mäkelä

CEO Navitec Systems

 

Asiakkaan kokemus (auditointi ja HR-käsikirja)

”Lämmin suositus Careerjoyn auditoinnille ja HR-käsikirjalle. Saimme apua joustavasti ja enemmän konsultointia, kuin mitä peruspakettiimme kuului. Paketti oli räätälöity juuri meidän kokoisen yrityksen tarpeisiin ja resursseihin.”