HR-Alkukartoitus

Yrityksen hr-asiat kannattaa laittaa kerralla kuntoon ja luonteva aloitus on yrityksen ”hr-asioiden happotesti”, jossa kartoitetaan eli  auditoidaan lakisääteiset dokumentit.

Käymme yhdessä läpi lakisääteiset dokumentit, jotka liittyvät YT-lainsäädäntöön. Dokumenteista lähetetään lista excel-muodossa etukäteen.  Paketti sisältää myös puuttuvat dokumentit ja lisäarvopalveluna niiden sisällön konsultoinnin.

 

HR-Starttipaketti

Starttipaketit sisältävät tarvittavat lakisääteiset dokumentit ja niiden sparrauksen esimiehille. Samalla voimme päivittää yrityksesi henkilöstön käsikirjan ja esimiesten ohjeistuksen. Keskitymme vain niihin asioihin, joihin haluatte ensisijaisesti panostaa.

Starttipaketilla varmistat, että yrityksenne työntekijäkokemus ja yrityskulttuuri  nousevat ”seuraavalle tasolle”.

careerjoy_HR_services_2

HR-Starttipaketti 1-19 työntekijää voi sisältää

 • Alkuhaastattelun tarpeiden tarkentamiseksi.
 • Lakisääteisten dokumenttien auditointi ja niiden päivitys. Mahdollisten puuttuvien dokumenttien luominen. Materiaalien läpikäynti nimettyjen henkilöiden kanssa.
 • Perehdytysmateriaalin rungon uusille henkilöille
 • Koulutusvähennykseen liittyvän materiaalin läpikäynnin ja dokumentit
 • Esimiehen ABC:n, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin tai Henkilöstökäsikirjan rungon/täydennyksen ja siihen liittyvän sparrauksen
 • 2 vapaavalintaista sparrausta (90 min/krt) asiakkaan toivomasta aiheesta, esim. häirinnän ja epäasiallisen kohtelun välttämissuunnitelmasta.
 • Suositus ja erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen – nykytilanne – tavoitetilanteen arvion perusteella.
 • Yhteistyötä voidaan jouhevasti jatkaa hr-päällikköpalvelulla tarpeen mukaan.

HR-Starttipaketti 20+ työntekijää voi sisältää:

 • Alkuhaastattelu tarpeiden tarkentamiseksi.
 • Lakisääteisten dokumenttien auditointi ja niiden päivitys. Mahdollisten puuttuvien dokumenttien luominen. Materiaalien läpikäynti nimettyjen henkilöiden kanssa.
 • Perehdytysmateriaalin rungon uusille henkilöille
 • Koulutusvähennykseen liittyvän materiaalin läpikäynnin ja dokumentit
 • Rekrytointiin liittyvien dokumenttien läpikäynti sekä rekrytointiin liittyvä lainsäädännön läpikäynti.
 • Henkilöstökäsikirjan, joka sisältää ohjeistukset henkilöstölle tai Esimiehen ABC:n, joka sisältää käytännön ohjeita eri tilanteisiin.
 • HR-vuosikellon suunnittelun
 • Osallistuminen kuukausipalaveriin haluttaessa.
 • Yksi vapaavalintainen workshop (3 h) tai muu tilaisuus esimerkiksi tulosten esittelyyn tai ideointiin liittyen.
 • Suositus ja erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön kehittämiseen – nykytilanne – tavoitetilanteen arvion perusteella.
 • Yhteistyötä voidaan jouhevasti jatkaa hr-päällikköpalvelulla tarpeen mukaan.

 

Asiakkaan kokemus (HR-starttipaketti 1-19 työntekijää)

Sparraaminen hr-asioiden ammattilaisen kanssa on erityisen antoisaa. HR starttipakettiin räätälöitiin meille olennaiset asiat ja saimme lisää hr-osaamista sekä lakisääteiset dokumentit päivitettyä. ”

Ville Vanhala

CEO Futures Platform

 

Asiakkaan kokemus (HR-starttipaketti 20+ työntekijää)

”Yrityksen kasvaessa tulee tarve päivittää henkilöstöön liittyviä prosesseja. Lakisääteisten asioiden päivityksen lisäksi saimme mm. toimivan henkilöstökäsikirjan ja hyviä ideoita asioiden organisoimiseen. Joustavuus oli avainsana, kun suunnittelimme yhdessä, mihin asioihin pitää nyt ja lähitulevaisuudessa panostaa. Sovimme myös, että koska osa asioista oli jo kunnossa, niin hr-asiantuntija kilpailutti osana pakettia yhden koulutuspalvelun  puolestamme ja se vapautti meiltä aikaa.

 Hyödynsimme myös pakettiin kuuluvan workshopin tiimin vetäjille. Olemme käyttäneet Careerjoyn hr-päällikköpalvelua myös varsinaisen starttipaketin jälkeen. On hienoa, kun on hr-kumppani, joka tuntee yrityksen ja neuvoo sekä kannustaa tarvittaessa.”

Hannu Mäkelä

CEO Navitec Systems

 

Asiakkaan kokemus (auditointi ja HR-käsikirja)

”Lämmin suositus Careerjoyn auditoinnille ja HR-käsikirjalle. Saimme apua joustavasti ja enemmän konsultointia, kuin mitä peruspakettiimme kuului. Paketti oli räätälöity juuri meidän kokoisen yrityksen tarpeisiin ja resursseihin.”