Kun kollega käyttäytyy tavalla, jota en ymmärrä, onko vika silloin minussa vai hänessä? Vai onko siinä edes kysymys oikeasta tai väärästä, totutusta ja poikkeavasta?

Tiedämme, että ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa lukuisat tekijät, joita emme voi nähdä tai ymmärtää, sillä jokaisen kokemus on aina yksilöllinen ja hänelle totta.

Jokainen meistä on omanlaisensa. On siinä työnantajalla haastetta huomioida jokainen tarpeineen. Työpaikoissa, joissa ihmisiin, heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseen halutaan panostaa, näitä asioita kuitenkin pohditaan. 

Panostusta kaivataan siihen, miten DEI on puheiden lisäksi mukana organisaation eri prosesseissa ja käytännöissä ja ihmisten välisissä arjen tilanteissa (DEI= Diversity, Equity ja Inclusion).

Lisäksi pitää huomioida +55-vuotiaat, osatyökykyiset, työkokeilijat, osittaista työaikaa tekevät, eri sukupolvet, ruuhkavuosia elävät, läheisiään hoitavat hoivavelvolliset ja useat muut erilaiset vaikuttimet, jotka muovaavat ihmisen kykyä ja motivaatiota työssä.

Pohdin itse muutama vuosi sitten paljon näitä asioita ja sitä, voisiko erilaisuutta kuitenkin sanoittaa jotenkin niin, että siitä tulee ymmärrettävää ja että voisimme kommunikoida erilaisuutta samalla kielellä, samoin sanoin ja merkityksin.

Tutustuin Big Five -teoriaan ja kouluttauduin Work Place Big Five -persoonallisuustyökalun käyttäjäksi. Olin aiemmin käyttänyt erilaisia nelikenttäanalyysejä ja mielestäni ne lokeroivat ihmisiä, eivätkä huomioineet ihmisen kykyä joustavuuteen tai erilaisia elämänvaiheita tai -tilanteita. Ilmeni, että Big Five on ajanmukaisin ja tieteellisesti tutkituin profiloinnin menetelmä, joka edellisten syiden vuoksi ”kelpuutetaan myös akateemisissa piireissä”.

Ilokseni voin todeta parin vuoden kokemuksella ja vasta hiukan alle sata Work Place Big Five -persoonallisuusprofiilia nähneenä, että on ainakin yksi oikeasti erilaisuutta sanoittava työkalu, joka toimii huolimatta noista kymmenistä muista taustatekijöistä.

WPB5 kertoo, missä henkilön luontainen mukavuusalue on, mikä kuormittaa, kuinka paljon sietää ihmisisistä koituvaa aistiärsytystä (juuri näin, ekstroversio ei ole pelkästään sitä, oletko ulospäin suuntautunut, sisäänpäin kääntynyt vai jotain siltä väliltä) ja mm. sen, minkälainen palautuminen kuormituksen jälkeen auttaa ihmistä parhaiten.

Jonna Pekkala

Work Place Big Five sertifioitu valmentaja