Muutosjohtaminen

Jokaisessa menestyvässä työyhteisössä yrityksen ja työsuhteiden elinkaaren muutokset ovat jatkuvia ja niitä voi olla useita samanaikaisesti. Osaan niistä voidaan valmistautua ennakkoon, kun taas osa vaatii nopeita päätöksiä ja ripeää reagointia.

Olemme onnistuneen muutoksen ja muutosjohtamisen kumppaninne.

Esimerkkejä muutostilanteista Careerjoyn tukemana

 • muutostarpeen arviointi
 • arviointi muutoksen vaikutuksista henkilöstöön (esim. strategian muutos, strateginen henkilöstösuunnittelu: määrä, osaaminen, työhyvinvointi, töiden organisointi, tuki muutoksessa)
 • suunnittelu muutoksen toteutusvaihtoehdoista
 • muutostilanteen viestintä ja esihenkilöiden tukeminen muutoksen edistäjinä
 • yhteistoimintalain muutosneuvotteluvelvoitteen arviointi
 • muutoksen ja muutosneuvotteluiden suunnittelu ja toteutus

Palvelumme kasvussa

 • lakisääteiset työnantajavelvoitteet muuttuvat
 • kehittää nykyisiä HR-prosesseja ja palveluita palvelemaan paremmin liiketoiminnan tavoitteissa onnistumista
 • johtamisjärjestelmän rakentaminen ja esihenkilöiden roolin sekä tehtävien määrittely
 • esihenkilöiden osaamisen kehittäminen
 • aika perustaa HR-toiminto tai palkata HR-rooliin henkilö
 • rekrytointipalvelut
 • perehdytyksen kehittäminen

Palvelumme sopeutustilanteessa

Suunnittelulla ja valmennuksilla varmistetaan, että tehdyt päätökset, tulevat muutokset sekä mahdolliset irtisanomistilanteet pystytään toteuttamaan ja läpiviemään onnistuneesti ja siihen tarvittavat resurssit ovat oikein mitoitettuja. 

Ensisijainen vaihtoehto on selvittää, onko toimet riittäviä organisaation uudelleenorganisointiin vai tarvitaanko uudelleenkouluttamista tai muita väliaikaisia toimenpiteitä, kuten lomautuksia.  

Näiden strategisten ratkaisujen avulla voidaan muutosten läpivientiä helpottaa ja samalla edistää työyhteisön sopeutumista uusiin olosuhteisiin. Jatkuva vuoropuhelu ja avoin tiedonkulku ovat avainasemassa, jotta kaikki voivat osallistua muutoksen hallintaan ja säilyttää työilmapiirin myönteisenä. 

Hyvin hoidettu muutos vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Haluatko vapauttaa aikaasi ja varmistaa, että henkilöstöhallintonne toimii turvallisesti, nopeasti ja arvostavasti? Meidän HR-palvelumme tarjoavat juuri tähän joustavan ratkaisun.

Kattavat palvelumme sisältävät henkilöstön johtamisen, esihenkilöiden tuen sekä erilaisten kehityshankkeiden toteuttamisen. Sitoudumme olemaan enemmän kuin vain palveluntarjoaja, sillä asiantuntijamme toimivat tiiviisti osana työyhteisöäsi, noudattaen samalla yrityksesi käytäntöjä.

Filosofiaamme “Olemme teillä töissä” on lupaus siitä, että olemme sitoutuneita tekemään yrityksesi henkilöstö­hallinnosta huoletonta, vuoro­vaikutteista sekä menestyksellistä.