Irtisanomistilanteet ja valmennukset – Toimi arvostavasti, asiallisesti ja arvojen mukaisesti

Kun yrityksessä joudutaan sopeuttamaan ja irtisanomaan henkilöstöä, valmennamme johtoa irtisanomistilanteisiin ja niiden jälkihoitoon, irtisanottuja henkilöitä löytämään uuden uran yrityksen ulkopuolelta sekä jatkavaa henkilöstöä käsittelemään tilannetta ja varmistamaan motivaation yrityksen menestyksen varmistamiseksi.

Tarjoamamme palvelut

Suunnittelulla ja valmennuksilla varmistetaan, että tehdyt päätökset ja itse irtisanomisprosessi osataan toteuttaa onnistuneesti ja muutoksen läpiviemisessä tarvittavat resurssit on mitoitettu oikein.

Irtisanomistilanteen suunnittelu ja tuki

Muutoksen suunnittelu alkaa liiketoiminnan tavoitteisiin tutustumisella. Nykytilanteen kartoituksen jälkeen mietitään toimenpiteet, jotta toiminnan uudelleen organisointi ja henkilöstövähennykset on hyvin suunniteltuja, lainmukaisia ja inhimilliset näkökulmat huomioivia. Varmistamme myös, että muutoksen liittyvä viestintä, koulutus ja perehdytys tapahtuu oikea-aikaisesti ja laajuisesti siten, että organisaatio säilyttää toimintakykynsä.

Irtisanomisprosessin suunnittelussa on mahdollisuus hyödyntää irtisanomistilanteisiin erikoistunutta juristia sekä henkilöstöpäällikkö-palveluita koko prosessin ajan sekä tilanteen jälkihoidossa.

Valmennukset esihenkilöille

Palveluun olennaisena osana kuuluu myös valmistautuminen itse irtisanomistilanteeseen sekä oman jaksamisen varmistaminen, jotta pystyy tukemaan jatkavan henkilöstön toimintakykyä ja varmistamaan motivaation. Valmentajina toimivat henkilöstöjohtamisen ammattilaiset, joilla on myös itsellä kokemusta haastavista irtisanomistilanteista.

Valmennukset voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksina. Ryhmävalmennuksien hyötynä on samassa tilanteessa olevien vertaistuki. Valmennukset sisältävät aina käytännön harjoittelua sekä irtisanomistilanteisiin että tunnereaktioiden kohtaamiseen. Tarkemman kuvauksen löydät klikkaamalla linkkiä: Esihenkilön Tulikoe-valmennus.

Valmennukset työntekijöille

Outplacement eli uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukset voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmävalmennuksina. Valmennukset räätälöidään aina yrityksen ja valmennettavien taustan ja tarpeiden mukaan. Outplacement-valmennuksen tavoite on, että uusi työ tai muu ratkaisu on löytynyt ja henkilöillä on olemassa selkeä toteutumiskelpoinen etenemissuunnitelma.  Outplacement-valmennus on tärkeä tuki irtisanotulle muutostilanteessa.

Valmennustyössämme hyödynnämme omannäköinen *työ*elämä -valmennuskonseptiamme, josta räätälöidään irtisanotuille henkilöille sopiva valmennuskokonaisuus. Näkemyksemme on, että omannäköisen *työ*elämän rakentaminen perustuu hyvään itsetuntemukseen. Valmentajamme avulla valmennettava tekee syväsukelluksen itseensä, saa voimavaroja uuteen tilanteeseen ja pysähtyy pohdiskelemaan vaihtoehtoja tulevaisuuden suhteen sekä tekee suunitelman omannäköisestä *työ*elämästä.

Ryhmävalmennukset koostuvat ansioluettelon ja itseanalyysitehtävien lisäksi nykyaikaisten työnhakumenetelmien kartoituksen sekä haastatteluun valmistautumiseen. Ryhmävalmennukset sisältävät aina myös yksilötapaamisia, joiden määrä vaihtelee kolmesta viiteen kertaan. Henkilökohtaisissa tapaamisissa  keskitytään niihin osa-alueisiin, joissa henkilö toivoo lisäsparrausta.

Valmennukset jatkavalle henkilöstölle

Irtisanomistilanteen jälkeen on erityisen tärkeätä tukea jatkavaa henkilöstöä, jotta henkilöstön sitoutuminen varmistetaan ja sopeuttamistilanteen aiheuttama tilanne ei aiheuta avainhenkilöiden irtisanoutumista tai täydellistä lamaantumista työyhteisössä. Näkemyksemme on, että valmennusten lisäksi työyhteisön yhteistoimintaan ja esimiestyöhön on syytä panostaa jatkavan henkilöstön toimintakyvyn ja motivaation varmistamiseksi. Uusi arki -valmennus jatkavalle henkilöstölle.