Tietosuoja

Rekisterinpitäjä Careerjoy HR Services Oy, Saarnaajantie 17 B, 00660 Helsinki

Y-tunnus 2804412-8

Puh: +358-40-747 3707

  1. Rekisterin tietosisältö ja lähteet

Rekisteri sisältää mm. sähköpostissa kerättyjä nimi- ja yhteystietoja sekä yleisistä tietolähteistä saatuja tietoja. Asiakkaan yhteystietoja kerätään mm. palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kuuluvia asiakastietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjotun palvelun tuottamiseen sekä mainontaan ja/tai suoramarkkinoinnin verkkopalveluissa.

  1. Tietojen luovutukset, suojauksen periaatteet ja poistaminen

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäyttö- ja rikosasioissa. Asiakastiedot voidaan poistaa erikseen pyydettäessä tai asiakassuhteen päättyessä.

  1. Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä. Tarkistuspyyntö on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle Kristiina Pihlajalle (kristiina.pihlaja@careerjoy.fi) .