1. Tasavertaisuus, kunnioittava ilmapiiri, rakentava positiivinen palaute, rento mutta asiallinen tunnelma
2. Haastatteluhetkellä on kerrottu, miten prosessi jatkuu ja jos valinnassa on tullut viivästyksiä, niin siitä on aktiivisesti informoitu.
3. Se että kommunikointi on aktiivista ja ajantasaista koko hakuprosessin aikana.
4. Hakemus on ollut helppoa jättää sähköisesti. Prosessissa ei kysytty samoja asioita mitä on kerrottu ansioluettelossa.
5. Rehellinen ja nopea viestiminen: työnhakijan pitäminen ajan tasalla hakuprosessin etenemisestä
6. Selkeä prosessi, missä joka vaiheessa on pidetty hakija tietoisena, missä mennään.
7. Hyvä ilmapiiri.
8. Haastattelu on tehty rauhallisessa ympäristössä, jossa keskustelua on voitu käydä luottamuksella.
9. Haastattelija on perehtynyt kunnolla sekä hakijaan että täytettävään tehtävään.
10. Selkeä työpaikkailmoitus, joka antaa hyvän kuvan työtehtävästä ja millä osaamisella siinä on mahdollista menestyä.
11. Hakuilmoitus on vastannut haettavaa profiilia
12. Rekrytoija, joka on perehtynyt hakemukseen ja ansioluetteloon ennen haastattelun alkua
13. Asiakas on päässyt haastattelemaan ja valitsemaan uutta työntekijää
14. Näkyy, että hakuasiakirjoihin on tutustuttu
15. Informointi hakuprosessista sekä aikataulusta koko prosessin ajan.
16. Ketterä rekrytointiportaali, joka ottaa vain olennaisen ja senkin ainoastaan kerran.
17. Rekrytoija osaa antaa rakentavaa palautetta. 18. Haastattelijan persoona
19. Mahdollisuus nopeaan hakuun LinkedIn-profiilin jättämisellä ja kiinnostuksen ilmaisulla
20. Tieto, mitä työehtosopimusta ko. työssä noudatetaan.
21. Aktiivinen kommunikointi koko hakuprosessin ajan
22. Tuleva kollega on ollut haastattelutilanteessa mukana
23. Henkilökohtainen vastaus esimerkiksi sähköpostitse
24. Rehellisyys, ei kiertelyä, kaartelua
25. Aito kiinnostus hakijasta, hänen tavoitteista ja tahtotilasta
26. Haastattelijan läsnäolo ja kiireettömyys
27. Mainostetaan yritystä ja avointa työpaikkaa tulevalle potentiaaliselle työntekijälle.
28. Positiivinen ja iloinen haastattelija, joka uskoo haastattelijan potentiaaliin
29. Minut on pidetty ajan tasalla prosessin etenemisestä ja mahdollisista viivästyksistä.
30. Haastattelijan asenne, että tämä on “kahden kauppa”.
31. Haastattelijan rauhallinen ja järjestelmällinen eteneminen, jossa jätetty aikaa kysymyksille.

Careerjoyn kyselyn tulokset maaliskuussa 2018