Rekrytointi on kahden kauppa

Tasavertaisuus Vuorovaikutus Viestintä

Mistä on hyvät rekrytointikokemukset tehty? Kysyimme hakijoilta, mitä he olivat eniten arvostaneet rekrytointitilanteessa, niin ykkösiksi nousivat väittämät ”Tasavertaisuus, kunnioittava ilmapiiri, rakentava positiivinen palaute, rento mutta asiallinen tunnelma” sekä ”haastattelija on perehtynyt kunnolla sekä hakijaan että täytettävään tehtävään.” Kommentit kuvaavat mielestäni koko onnistuneen rekrytointitilanteen pähkinänkuoressa. Sen lisäksi vastaajat arvostivat ”Haastattelijan rauhallinen ja järjestelmällinen eteneminen, jossa jätetty aikaa kysymyksille.” Pahimpia tilanteita, mistä olen itsekin monta kertaa kuullut kommentteja, että haastattelija on lähinnä kertonut itsestään ja ei ole selkeästikään tutustunut hakijan ansioluetteloon.

Kyselyssä kävi ilmi, että henkilöt arvostivat jos he kokivat, että “Rehellinen ja nopea viestiminen: työnhakijan pitäminen ajan tasalla hakuprosessin etenemisestä”. Hakemisen helppous toi lisäpisteitä ”Hakemus on ollut helppoa jättää sähköisesti. Prosessissa ei kysytty samoja asioita mitä on kerrottu ansioluettelossa.” Hakijat arvostivat myös ”Selkeä työpaikkailmoitus, joka antaa hyvän kuvan työtehtävästä ja millä osaamisella siinä on mahdollista menestyä.” Mitä paremmin on itse rekrytoijana miettinyt, mitä osaamista tarvitaan, sitä helpompi se on kuvata ilmoituksessa. Todellinen win-win tilanne syntyy, kun sekä hakijalla että tulevalla työnantajalla on mahdollisimman realistinen kuva siitä, minkälaista osaamista toimenkuvaan kaivataan.

Väittämä ”Tuleva kollega on ollut haastattelutilanteessa mukana” sai myös kannatusta. Jaan tämän näkemyksen, kun olen vuosien varrella rekrytoinut ihmisiä omiin tiimeihin. Kun tiimi on päässyt mukaan esimerkiksi kolmen viimeisen haastatteluun ja sekä haastateltava että tiimi ovat päässeet tutustumaan toisiinsa, niin yhteistyö on yleensä lähtenyt jouhevasti käyntiin. Tiimin sitoutuminen uuden perehdyttämiseen on oman kokemukseni mukaan toiminut hyvin. Toisaalta myös haastateltavalla on mahdollisuus tavata tulevia työkavereitaan, koska rekrytointi on aina “kahden kauppa”, kuten eräs kyselyn vastaajista kommentoi.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistujille. Rehellisesti täytyy tunnustaa, että itsekin olen ”stiplannut” vuosien varrella kiireen varjolla. Tämän kyselyn tulokset vahvistivat sitä, että meistä jokainen rekrytoijana voi itse hyvin paljon vaikuttaa siihen mielikuvaan, minkä me annamme edustamastamme yrityksestä. Rekrytointi vaatii aikaa ja paneutumista, jotta siitä tulee hudin sijaan hitti.

Kristiina Pihlaja

Blogi perustuu maaliskuussa 2018 tehtyyn kyselyyn somessa, missä kysyttiin, mitkä asiat ovat tehneet hakijaan vaikutuksen joko hyvän tai huonon vaikutuksen. Kyselyssä piti valita kahden väittämän väliltä, joista vain toisen pystyi valitsemaan. Väittämät tulivat sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kyselyn loppuvaiheessa oli mahdollisuus myös lisätä omia kommentteja, jotka tulivat vaihtoehtoihin mukaan. Kysymyksiin vastattiin anonyymina.

Kysely tehtiin Innoduelin työkalulla (www.innoduel.fi).

Kaikki kyselyn kommentit löydät Careerjoyn sivuilta www.careerjoy.fi