Tehokas vuorovaikutus ja selkeä viestintä

Nykyinen työelämä asettaa paineita vuorovaikutukselle, ja viestit voivat matkan varrella hämärtyä.

Vuorovaikutus on jatkuvaa vaikuttamista ja vaikutuksen alaisena olemista, joten sen kehittäminen on jatkuva prosessi. Valmennuksen aikana osallistuja havainnoi omia vaikuttumisen ja vaikuttamisen tapoja sekä saa käyttöönsä uusia näkökulmia ja työkaluja vuorovaikutukseen ja viestintään.