Tietoisuus erilaisuuden vahvuudesta työyhteisössä

Tiimin dynamiikka, työyhteisötaidot ja tuottavuutta edistävät tekijät vaativat jatkuvaa huomiota.

Yhteinen pysähtyminen ja ohjattu pohdinta omien luonteenpiirteiden ymmärtämiseksi auttavat syventämään myös toistensa tuntemusta. Ammattitaitoiset valmentajamme ohjaavat tätä prosessia ja voit aktiivisesti osallistua oppimiskokemukseen.