Irtisanomistilanteen suunnittelu ja tuki

Muutoksen suunnittelu alkaa liiketoiminnan nykytilanteeseen ja tavoitteisiin perehtymällä.

Tämän jälkeen harkitaan toimenpiteitä, jotta liiketoiminnan uudelleenorganisointi ja henkilöstövähennykset toteutetaan huolellisesti, lainmukaisesti ja ottaen huomioon inhimilliset näkökulmat.

Varmistamme myös, että muutokseen liittyvä viestintä, koulutus ja perehdytys tapahtuvat oikea-aikaisesti ja kattavasti, jotta organisaatio säilyttää toimintakykynsä. 

Irtisanomisprosessin suunnittelussa on mahdollisuus hyödyntää henkilöstöpäällikköpalveluamme koko prosessin ajan sekä tilanteen jälkihoidossa. Tarvittaessa prosessissa avustaa myös irtisanomistilanteisiin erikoistunut juristi.