Irtisanomistilanteet – Toimi arvostavasti, asiallisesti ja arvojen mukaisesti

Kun yrityksen on tarpeen sopeuttaa ja irtisanoa henkilöstöä, tarjoamme johdolle valmennusta irtisanomistilanteisiin sekä niiden jälkihoitoon.

Samalla autamme jatkavaa työyhteisöä käsittelemään tilannetta, varmistamaan motivaatiota ja tukemaan esihenkilöitä ja työyhteisöä valmennuksin, jotta yrityksen menestys säilyy vahvana.

Suunnittelun ja valmennuksen avulla varmistetaan, että tehdyt päätökset ja itse irtisanomisprosessi toteutetaan onnistuneesti, ja että muutoksen läpiviemiseen tarvittavat resurssit ovat asianmukaisesti mitoitettuja. Irtisanottuja henkilöitä tuemme uuden uran löytymiseksi yrityksen ulkopuolelta.