Panostus muutosneuvotteluiden suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa.

Vaativienkin muutosten läpivieminen edellyttää paitsi asiantuntemusta myös halua kohdata ihmiset ja tukea heitä muutoksen keskellä.

Erityisesti silloin, kun muutosneuvotteluiden päätteeksi joudutaan tekemään henkilöstövähennyksiä, on ratkaisevaa, miten irtisanomiset hoidetaan ja että esihenkilöillä on tarvittava tuki ja osaaminen näiden tilanteiden hallitsemiseksi.

Vaikeista hetkistä yhdessä arvokkaasti selviytyminen on investointi tulevaisuuteen, sillä se luo perustan myönteisille mielipiteidenvaihdoille ja varmistaa, että jatkava henkilöstö kokee, että irtisanottuja on kohdeltu oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. 

Varmista tai vahvista suunnitelmanne yhdessä kanssamme. Olemme valmiita keskustelemaan tavoitteistanne ja jakamaan kokemuksiamme onnistuneista muutoksista.