Tietosuojaseloste

Toimintamme perustuu luottamuksellisuuteen sekä vastuullisuuteen ja siksi meille on ensiarvoisen tärkeää, että saat läpinäkyvästi ja selkeästi tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme, mitä henkilötietoja me sinusta tarvitsemme ja mitä tarkoitusta varten.

Rekisterinpitäjä Careerjoy Oy (Y-tunnus 280 4412-8)

1) Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme henkilötietoja käsittelemme, jotta voimme tarjota palveluitamme ja huolehtia asiakassuhteista parhaalla mahdollisella tavalla. Käsittelemme tietoja yhteisen joko sopimuksemme perusteella tai sellaisen valmistelemiseksi. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat yhteystiedot, kuten nimi, työtehtävä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Keräämme tarvittavat tiedot suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta. Säilytämme tietoja asiakkuuden voimassa ollessa, sekä sen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset huomioiden. 

2) Toimeksiantoihin perustuen käsittelemme henkilötietoja siltä osin kuin se on tarpeen toimeksiannon hoitamiseksi. Pyrimme minimoimaan käsiteltävät henkilötiedot vain toimeksiannon kannalta välttämättömiin henkilötietoihin. Esimerkiksi käsiteltäviä henkilötietoja voivat olla yhtiön henkilöstöä koskevat tiedot. Asiakas toimittaa asian hoitamiseksi tarvittavat tiedot ja ne arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Säilytämme tietoja toimeksiantoihin perustuen, erilaisten oikeuksien ja velvoitteiden toteutumiseksi. Arvioimme säilyttämistarvetta vähintään kerran vuodessa. 

3) Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja käsittelemme heidän suostumuksellaan markkinointitarkoituksiin. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat yhteystiedot, kuten nimi, työtehtävä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Keräämme tarvittavat tiedot suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta. Säilytämme potentiaalisten asiakkaiden tietoja suostumuksen voimassaoloajan. 

4) Työnhakijoiden tietoja käsittelemme tarpeen arvioimiseksi ja valintapäätöksen tekemiseksi. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat muun muassa yhteystiedot sekä koulutus- ja työkokemustiedot. Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, jotka olet meille toimittanut. Mikäli olet ilmoittanut meille linkin julkiseen profiiliisi, käsittelemme myös tämän profiilin tietoja. Tarvitsemme tietojasi, jotta voimme huomioida sinut rekrytoinnissa.

Tietojesi käsittely perustuu oikeuteemme käsitellä meille saapuneita hakemuksia. Jos kuitenkin haluat peruuttaa työnhakusi ennen valintaa ja pyydät tietojasi poistettavaksi, onnistuu se ilmoittamalla asiasta esimerkiksi rekrytointijärjestelmämme kautta tai ilmoittamalla kirjallisesti (kristiina.pihlaja@careerjoy.fi).

 

5) Tietojen luovutukset, suojauksen periaatteet ja poistaminen

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomais- tai vastaaville tahoille väärinkäyttö- ja rikosasioissa. Asiakastiedot voidaan poistaa erikseen pyydettäessä tai asiakassuhteen päättyessä

6) Tarkistusoikeus ja rekisterinpitäjä 

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 § mukaan oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä. Tarkistuspyyntö on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle Kristiina Pihlajalle (kristiina.pihlaja@careerjoy.fi).