Työyhteisöille

 

Parempi Asiakaskokemus

Kokemus laadukkaasta asiakaspalvelusta on aina asiakkaan kokemus, ja sen tärkein osatekijä on tunne, jonka saamme asiakkaassa aikaan. 

Asiakastyön ammattilainen tuntee paitsi oman luontaisen toimintatapansa, osaa myös aistia asiakkaasta hänelle sopivan toimintatavan ja sopeuttaa omaa tekemistään sen mukaan.

Ennen valmennuksen toteuttamista tutustumme toimintaanne, ihmisiinne ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen.

Valmennuksessa

 • Vahvistetaan parhaiten toimivia käytäntöjänne
 • Huomataan, kuinka käytämme eri aistikanavia kommunikoidessamme
 • Oivalletaan, kuinka erilaisuus vaikuttaa sekä omaan että asiakkaidemme toimintaan
 • Luodaan jotakin uutta yhteistä
 • Luovutaan jostakin vanhaista, jotta tilaa uudelle syntyy
 • Tehdään päätöksiä siitä, kuinka kehitymme yhä paremmiksi asiakastyössämme

Kiireen kampitusaamu

Jatkuva kiire, keskeytykset ja riittämättömyyden tunne ovat yleistyneet monessa organisaatiossa. 

Asiantuntijatyössä kunkin yksilölliset voimavarat, stressin purkaminen ja palautuminen ovat tärkeitä osatekijöitä työssäjaksamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta.

Ennen valmennuksen toteuttamista tutustumme toimintaanne, ihmisiinne ja kulttuuriinne havainnoiden, haastatellen ja kysellen. 

Valmennuksessa

 • Pysähdyt tarkastelemaan omaa aikakäsitystäsi, ajanhallintaa ja yhteisön työtapoja.
 • Huomaat osaavasi enemmän ja pystyväsi parempaan kuin mitä muistitkaan
 • Tunnistat ajankäyttösi suunnitteluun ja tehtävien priorisointiin liittyvät haasteet
 • Saat konkreettisia vinkkejä, joista valitset sopivimmat käyttöösi

Kohtaamisvalmennus

Nykypäivän työelämässä enää harvoin tarvitaan varsinaisia esiintymistaitoja, siksi tämä valmennuskin on nimeltään Kohtaamisvalmennus. Esiintymis- ja vuorovaikutus-tilanteissa on pohjimmiltaan aina kyse Toisen Kohtaamisesta.

 

Voidakseen kohdata toisen aidosti, on hyvä tuntea  itsensä  samoin kuin uskaltaa olla herkkä aistimaan toisen tunnetilaa. Kysymys ei ole päälle liimatuista tekniikoista vaan oman persoonan valjastamisesta aidoksi ja läsnäolevaksi Toisten Kohtaajaksi. 

Tässä valmennuksessa esiintymisjännityksestä tehdään kiusan sijaan kaveri ja treenataan erilaisia Kohtaamistilanteita turvallisessa ympäristössä huumorin sävyttämänä. 

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haahtatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Saat vahvistusta oman persoonallisen kohtaamistyylisi tueksi
 • Huomaat, kuinka oma tunnetila vaikuttaa kohtaamiseen ja opit vaihtamaan omaa tunnetilaa
 • Kehität empatiataitojasi
 • Saat vinkkejä ryhmän muilta jäseniltä ja valmentajalta
 • Voit luopua ”peikoista” olkapäällä ja valjastat jännityksen tueksesi
 • Treenataan ja heittäydytään kukin itselle sopivalla tavalla
careerjoy_HR_services_2

Palautetta Päivittäin 

Kuinka usein ja kuinka paljon saamme palautetta tai annamme sitä toisillemme työpäivän aikana? Mistä johtuu se, ettei kiitoksia noteerata ja palautetta saa usein vasta kun jokin on jo pielessä? Tässäkin asiassa vain harjoitus tekee mestarin. 

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haahtatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Tunnistetaan yksilölliset tarpeemme palautteen osalta
 • Pohditaan yhdessä, millaista palautetta kollegat kaipaavat?
 • Tarkastellaan eri kommunikointivälineiden vaikuttavuutta vuorovaikutuksen kannalta
 • Kokeillaan erilaisia tapoja antaa ja vastaanottaa palautetta
 • Simuloidaan näyttelijän avulla tositilanteita huumorin sävyttämänä

Uusi Arki- jatkavan henkilöstön valmennus 

Sopeuttamistilanne on raskasta paitsi esimiehille ja irtisanotuille, myös niille, jotka jatkavat yrityksen palveluksessa. Pinnalla voi olla vahvoja tunteita pelosta iloon ja onnesta kauhuun, jopa kaikkia yhtä aikaa. On tärkeää löytää nopeasti yhteinen suunta ja uudet roolit, jotta työympäristö saadaan tuottavaksi. 

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haahtatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Keskustellaan tilanteesta ja sen aiheuttamista tunteista.
 • Keskustellaan siitä mikä muuttuu, mikä säilyy ja tunnistetaan voimavaroja, joita nyt tarvitaan
 • Vahvistetaan yksilöllistä merkityksellisyyden kokemusta
 • Sovitaan joitakin yhteisiä pelisääntöjä
 • Tunnistetaan keinoja, joilla jokainen voi omalla panoksellaan vaikuttaa omaan ja työyhteisön onnistumiseen myös jatkossa

Moninaisuus On Rikkaus  

Erilaiset ihmiset, toimintatavat, opitut roolit, kokemukset ja erilaiset kulttuurit sekoittuvat tämän päivän työelämässä joko sujuvasti, hienosti tai joskus hiukan takellellen- joka tapauksessa ne sekoittuvat ja syntyy työpaikan/ organisaation oma Kulttuuri.  

Ennen valmennuksen toteutumista tutustumme toimintaanne, ihmisiin ja kulttuuriinne havainnoiden, haahtatellen ja kysellen.

 

Valmennuksessa:

 • Saatte valmentajan näkemyksen nykyisen toimintakulttuurin vahvuuksista
 • Keskustellaan ja jaetaan näkemyksiä Moninaisuuden eduista ja mahdollisista epäselvyyttä aiheuttavista tilanteista
 • Tunnistetaan kehittämiskohteita yhteisössä
 • Sovitaan joistakin yhteisistä pelisäännöistä

Tartu luuriin

Soittamisen kynnys voi joskus kasvaa liian korkeaksi. Soittaminen asiakkaalle palvelu- tai tukimielessä voi tuntua epämukavalta, ja sen lykkäämiseen löytyy monta syytä ja ajanvietettä.

Poikkeusaikana jopa kuulumisten kysyminen puhelimitse voi olla epämieluisaa ja jäädä tekemättä. Soittaisinko hänelle, vai voinko hoitaa tämän sähköpostilla?  Entä soittaminen mahdolliselle tulevalle asiakkaalle?  Pitäisi, tekisin, jos, sitten kun… onko tämä tuttua?

Energiaa kuluu soittamisen välttelyyn aivan turhaan, sillä omia pelkoja, heikkouksia, jännitystä ja kuluttavia uskomuksia voi muuttaa valmennuksen avulla. Ennen valmennusta osallistujat vastaavat ennakkokyselyyn sähköisesti.

 

Valmennuksessa:

 • Tunnistetaan omia vahvuuksia vuorovaikutustilanteissa

 •  Pohditaan ihmisten erilaisuutta vuorovaikutuksen ja motivaation näkökulmasta

 • Oivalletaan mahdolliset rajoittavat uskomukset, jotka haittaavat ajattelua ja toimintaa

 • Harjoitellaan rakentavien ja positiivisten ajattelumallien tekemistä

 • Valjastetaan jännityksen tunteen voimavaraksi

 • Treenataan soittamista