Valmennukset

Tehokasta ja yksilöllistä valmennusta joka toimii.

Valmennuksemme ovat ainutlaatuisia, koska ne eivät pohjaudu valmiiksi määriteltyihin lopputuloksiin. Sen sijaan tavoitteenamme on synnyttää uusia oivalluksia ja sopia yhdessä jotain täysin uutta. Rakennamme valmennukset aina ihmislähtöisesti, kuunnellen ja hyödyntäen osallistujien arvokasta asiantuntemusta.

Yhteisen onnistumisen varmistamiseksi syvennymme aina ensin asiakkaamme yritystoimintaan, työkulttuuriin ja sen ihmisiin. Luomme näkemyksen asiakkaan tunnistaman tarpeen pohjalta, usein myös valmennuksiin osallistuvat henkilöt kertovat näkemyksistään vastaamalla joko sähköiseen kyselyyn tai haastattelun kautta. Valmennusfilosofiamme on vahvasti ratkaisukeskeinen, erilaisuutta kunnioittava ja innostava.

Valmentajamme ovat enemmänkin kumppaneita ja kannustajia kuin kaikkitietäviä opastajia.

Ryhmä­valmennukset

Ryhmävalmennusten teemat valikoituvat asiakkaan tarpeen ja toiveiden mukaan yleensä taustaymmärryksen luomisen jälkeen. Yleisiä teemoja ovat erilaisuuden hyödyntäminen, tiimin dynamiikka ja yhteistyö, haastavat tilanteet ja vuorovaikutus työyhteisössä.

Yksilö­valmennukset

Valmennamme myös yksilöitä yksilöllisesti ja luottamuksella, asiakkaan tilanteesta käsin ja hänen tavoitteitaan tukien.

MindSupport -palvelumme

Jokaisen mieli on joskus solmussa. Rusetti on helpompi avata kuin moneen kertaan tehty umpisolmu, vaikka kyllä sen umpisolmunkin auki saa.

lue lisää

Hyödynnämme valmennuksissa myös erilaisia työ­kaluja, harjoitteita ja arviointimenetelmiä

Workplace Nordic 360° -arviointi toimii täydentäen WorkPlace Big Five™ -profilointia ja antaa pohjaa oman toiminnan kehittämiseen eri konteksteissa.

WorkPlace Big Five Profile™ 

WorkPlace Big Five Profile™ on työelämään sovellettu persoonallisuuden henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, joka perustuu viiteen pääpiirteeseen ja 23 alapiirteeseen. 

lue lisää

Workplace Nordic 360°

360-arviointi on menetelmä, jossa kerätään palautetta henkilön toiminnasta useista eri näkökulmista, kuten esihenkilöiltä, kollegoilta, alaisilta ja yhteistyökumppaneilta.

lue lisää

Haluatko vapauttaa aikaasi ja varmistaa, että henkilöstöhallintonne toimii turvallisesti, nopeasti ja arvostavasti? Meidän HR-palvelumme tarjoavat juuri tähän joustavan ratkaisun.

Kattavat palvelumme sisältävät henkilöstön johtamisen, esihenkilöiden tuen sekä erilaisten kehityshankkeiden toteuttamisen. Sitoudumme olemaan enemmän kuin vain palveluntarjoaja, sillä asiantuntijamme toimivat tiiviisti osana työyhteisöäsi, noudattaen samalla yrityksesi käytäntöjä.

Filosofiaamme “Olemme teillä töissä” on lupaus siitä, että olemme sitoutuneita tekemään yrityksesi henkilöstö­hallinnosta huoletonta, vuoro­vaikutteista sekä menestyksellistä.