WorkPlace Big Five Profile™ 

WorkPlace Big Five Profile™ on työelämään sovellettu persoonallisuuden henkilö- ja tiimiprofilointityökalu, joka perustuu viiteen pääpiirteeseen ja 23 alapiirteeseen. 

WorkPlace Big Five on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana. 

WorkPlace Big Five profilointi sisältää henkilökohtaisen raportin ja tulosten purun sertifioidun valmentajan kanssa. Tiimivalmennuksessa hyödynnetään tiimin profiileja.