Workplace Nordic 360°

360-arviointi on menetelmä, jossa kerätään palautetta henkilön toiminnasta useista eri näkökulmista, kuten esihenkilöiltä, kollegoilta, alaisilta ja yhteistyökumppaneilta.

Workplace Nordic 360° -arviointi toimii täydentäen WorkPlace Big Five –profilointia ja antaa pohjaa oman toiminnan kehittämiseen eri konteksteissa. Tämän avulla henkilö saa laaja-alaisen kuvan siitä, miten hänen toimintansa näyttäytyy muille.  

Workplace Nordic 360° on työkalu, joka tukee itsetuntemusta, esihenkilötyötä, tiimityötä ja henkilökohtaista kehitystä. Se tarjoaa laajan näkymän siihen, miten yksilön persoona vaikuttaa yhteistyöhön, ja auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja haasteet. Kysely sisältää 23 kysymystä ja kaksi avointa kysymystä, ja siihen voidaan lisätä omia kysymyksiä ja lisämoduuleja.  

Tulokset käydään läpi henkilökohtaisesti sertifioidun valmentajan kanssa. Kysely ja raportti ovat saatavilla suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.