Asiantuntijamme

Kristiina Pihlaja

Toimitusjohtaja, HR-ammattilainen, osakas

kristiina.pihlaja@careerjoy.fi

040 7473 707

Monipuolinen kokemus koko työsuhteen elinkaaresta: rekrytoinneista, kehittämisestä, valmentamisesta, johtamisesta ja myös sopeuttamistilanteista. Kristiina on asiakaskeskeinen, myyntihenkinen henkilöstöhallinnon moniottelija, joka kuuntelee, kysyy, kyseenalaistaa ja kannustaa. Hänellä on myös pitkä esimiestausta ja hän on johtanut menestyksekkäästi asiantuntija- ja myyntitiimejä.  

Työskentelytavaltaan hän on yhteistyökykyinen, joustava, tavoitteellinen ja näkee kokonaisuuden tuoman lisäarvon. Hän on innostunut ja innostava ammattilainen, joka saa muut mukaan muutokseen ja tekemään tulosta omalla esimerkillään ja kyvyllään kannustaa muita ylittämään itsensä. HR-konsultointi ja valmennukset sujuvat suomen- ja englannin kielellä. 

WorkPlace Big Five Profile sertifioitu valmentaja.

Motto:”kivaa pitää olla, mutta rahaa pitää tulla”.

 https://www.linkedin.com/in/kristiina-pihlaja/

Jonna Pekkala

Asiakkuusjohtaja, valmentaja, osakas

jonna.pekkala@careerjoy.fi

040 5034 595

Jonna Pekkala on valmentanut suomalaisten organisaatioiden henkilöstöä menestyksekkäästi ja kehittänyt monipuolisia portfolioita erilaisiin koulutus -ja kehittämistarpeisiin. Hän on energinen, läsnä oleva ja innostava persoona, jonka valmennuksissa osallistujat pääsevät pohtimaan asioita omasta näkökulmastaan käsin ja saavat ideoita ja vinkkejä omaan arkeensa. Hänen valmennuksissaan tehdään ja kokeillaan, eikä vain istuta kuuntelemassa. Hersyvä huumori ja välitön tunnelma ovat tuttuja Jonnan valmennuksissa.

Valmentamisen lisäksi hänellä on kaupallisen taustansa vuoksi myös valtavasti kokemusta palveluiden tuotteistamisesta, myynnistä, markkinoinnista ja asiakkuuksien hoidosta. Jonna valmentaa sekä suomen että englannin kielillä.

Jonna on valmentaja ja yrittäjä, kaupallinen strategi, NLP Trainer, NLP Coach ja sertifioitu Work Place Big Five -valmentaja

Motto: “Kaikki muutokset tehdään ihmisten kanssa”

https://www.linkedin.com/in/jonnapekkala/

 

Nina Ranimaa

HR-ammattilainen, juridinen neuvonta

Nina on toiminut useissa organisaatioissa erilaisissa johto-, esimies- ja kehitystehtävissä vastuualueinaan mm. HR-toimintojen tehostaminen ja prosessien kehittäminen. Nina on erikoistunut työoikeuteen ja hän konsultoi ja sparraa työlainsäädäntöön ja sen noudattamiseen liittyvissä asioissa.

Työkyvyn johtaminen ja työterveyshuollon kehittäminen, laadunvalvonta ja vaikuttavuuden seuranta ovat myös hänen erityisosaamisalueitaan.

Nina on ratkaisua hakeva ”problem solver”, jonka tehtävänä on löytää ongelmaan ratkaisu ja kehittää organisaation toimintaa siten, että jatkossa ongelmat havaitaan varhaisesti ja niihin puututaan nopeasti. Hyvin yrityksen talouden realiteetit ymmärtävänä hän ammentaa toiminnan suuntaviivat visiosta ja strategiasta.

Hyvä työntekijäkokemus rakennetaan tukevalle perustalle, joka muodostuu selkeistä rooleista, vastuista ja prosesseista, kannustavista tavoitteista sekä johdonmukaisesta esimiestyöstä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioon ottaen. Vakaan perustan päälle on hyvä rakentaa osaamista ja hyvinvointia työssä.

Nina inspiroituu alustatalouden mahdollisuuksista – myös HR on suurten muutosten edessä ja siinä muutoksessa on mahtavaa olla mukana!

Motto: ”Chance favours the prepared mind.”

https://www.linkedin.com/in/ninaranimaa/

Heidi-Maria (Hema) Kokkonen

HR-ammattilainen, valmentaja ja Certified Business Coach®, osakas

heidi-maria.kokkonen@careerjoy.fi

050 3760 471

Heidi-Maria eli Hema on monipuolisella liiketoiminnan työkokemuksella varustettu henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen ammattilainen, ura- ja business coach. Monipuolisen liiketoiminta- ja muutosjohtamisen kokemuksen lisäksi Hemalla on kyky liikkua sujuvasti kokonaisuuksista yksityiskohtiin sekä strategisesta suunnittelusta operatiiviseen rooliin. Valmentajana, fasilitoijana ja HR-partnerina empaattinen Hema on ratkaisukeskeinen, kannustava ja jämäkkä. Työyhteisön yhteistä oppimista ja vuoropuhelua Hema edistää fasilitoiden ja mallittaa hiljaista tietoa näkyväksi.

Parhaan työpaikan rakentaminen hyvällä henkilöstöjohtamisella sekä osallistuva ja motivoitunut henkilöstö ovat tavoitteita, joita kohti Heman kanssa työskennellään. Hema syttyy yhdessä tekemisestä ja tekemisen vaikuttavuudesta. Hemalle voi huoletta antaa kokonaisvastuun tai projektin, jossa vaaditaan selvitystä, muutosta tai uuden käynnistämistä.

Heman esimies- ja HR-kokemus haastavissa rooleissa start up- ja kasvuyhtiöissä antavat hyvän kokemuspohjan toimia johdon ja HR:n strategisena kumppanina ja coachina muutostilanteissa.

https://www.linkedin.com/in/heidimariakokkonen/ 

Peppi Härme

Hallituksen puheenjohtaja, HR-ammattilainen, osakas

Kokenut valmentaja ja fasilitaattori erilaisissa esimies-, tiimi-  ja työyhteisövalmennuksissa. Aktiivinen toimija erilaisissa henkilöstötilanteissa rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen tai päättymiseen asti. Kannustava kumppani esimiesten tukena ja sparraajana. Peppi toimii jalat maassa ratkaisukeskeisesti varmistaen sekä toimeenpanon että loppuunsaattamisen unohtamatta seurantaa ja vaikuttavuutta. Hän uskoo että positiivinen ote yhdistettynä systemaattiseen ja strategiseen toimintaan johtaa parhaimpaan lopputulokseen.

https://www.linkedin.com/in/peppi-h%C3%A4rme-1453a1b/

Ota meihin yhteyttä!

Careerjoy HR Services Oy

Y-tunnus 2804412-8