TIIMI

Kristiina Pihlaja

CEO & Senior HR Consultant

kristiina.pihlaja@careerjoy.fi

040 7473 707

Monipuolinen kokemus koko työsuhteen elinkaaresta: rekrytoinneista, kehittämisestä, valmentamisesta, johtamisesta ja myös sopeuttamistilanteista. Kristiina on asiakaskeskeinen, myyntihenkinen henkilöstöhallinnon moniottelija, joka kuuntelee, kysyy, kyseenalaistaa ja kannustaa. Hänellä on myös pitkä esimiestausta ja hän on johtanut menestyksekkäästi asiantuntija- ja myyntitiimejä. Kristiina palvelee asiakkaitaan suomeksi ja englanniksi. 

Työskentelytavaltaan hän on yhteistyökykyinen, joustava, tavoitteellinen ja näkee kokonaisuuden tuoman lisäarvon. Hän on innostunut ja innostava ammattilainen, joka saa muut mukaan muutokseen ja tekemään tulosta omalla esimerkillään ja kyvyllään kannustaa muita ylittämään itsensä. HR-konsultointi ja valmennukset sujuvat suomen- ja englannin kielellä. 

Motto:”kivaa pitää olla, mutta rahaa pitää tulla”.

 https://www.linkedin.com/in/kristiina-pihlaja/

Jonna Pekkala

Asiakkuusjohtaja & Valmentaja

jonna.pekkala@careerjoy.fi

040 5034 595

Jonna Pekkala on valmentanut suomalaisten organisaatioiden henkilöstöä menestyksekkäästi ja kehittänyt erilaisia portfolioita erilaisiin koulutus -ja kehittämistarpeisiin. Hän on energinen, läsnä oleva ja innostava persoona, jonka valmennuksissa osallistujat pääsevät pohtimaan asioita omasta näkökulmastaan käsin ja saavat ideoita ja vinkkejä omaan arkeensa. Hänen valmennuksissaan tehdään ja kokeillaan, eikä vain istuta kuuntelemassa. Hersyvä huumori ja välitön tunnelma ovat tuttuja Jonnan valmennuksissa.

Valmennuksen rakentamisen hän aloittaa aina nykytilanteen kartoittamisella ja hän hyödyntää  mm. NLP:tä, Thomas-analyysiä ja muita tilanteeseen sopivia menetelmiä. Valmentamisen lisäksi hänellä on kaupallisen taustansa vuoksi myös valtavasti kokemusta palveluiden tuotteistamisesta, myynnistä, markkinoinnista ja asiakkuuksien hoidosta. Jonna valmentaa sekä suomen että englannin kielillä.

https://www.linkedin.com/in/jonnapekkala/

 

Nina Ranimaa

HR Professional

Nina on toiminut useissa organisaatioissa erilaisissa johto-, esimies- ja kehitystehtävissä vastuualueinaan mm. HR-toimintojen tehostaminen ja prosessien kehittäminen sekä työ- ja hyvinvointioikeus. Työkyvyn johtaminen ja työterveyshuollon kehittäminen, laadunvalvonta ja vaikuttavuuden seuranta ovat hänen erityisosaamisalueitaan.

Nina on ratkaisua hakeva ”problem solver”, jonka tehtävänä on löytää ongelmaan ratkaisu ja kehittää organisaation toimintaa siten, että jatkossa ongelmat havaitaan varhaisesti ja niihin puututaan nopeasti. Hyvin yrityksen talouden realiteetit ymmärtävänä hän ammentaa toiminnan suuntaviivat visiosta ja strategiasta.

Hyvä työntekijäkokemus rakennetaan tukevalle perustalle, joka muodostuu selkeistä rooleista, vastuista ja prosesseista, kannustavista tavoitteista sekä johdonmukaisesta esimiestyöstä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioon ottaen. Vakaan perustan päälle on hyvä rakentaa osaamista ja hyvinvointia työssä.

Nina inspiroituu alustatalouden mahdollisuuksista – myös HR on suurten muutosten edessä ja siinä muutoksessa on mahtavaa olla mukana!

Motto: ”Chance favours the prepared mind.”

https://www.linkedin.com/in/ninaranimaa/

Heidi-Maria (Hema) Kokkonen

HRD Manager, valmentaja ja Certified Business Coach®

Heidi-Maria eli Hema on monipuolisella liiketoiminnan työkokemuksella varustettu henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen ammattilainen, ura- ja business coach. Monipuolisen liiketoiminta- ja muutosjohtamisen kokemuksen lisäksi Hemalla on kyky liikkua sujuvasti kokonaisuuksista yksityiskohtiin sekä strategisesta suunnittelusta operatiiviseen rooliin. Valmentajana, fasilitoijana ja HR-partnerina empaattinen Hema on ratkaisukeskeinen, kannustava ja jämäkkä. Työyhteisön yhteistä oppimista ja vuoropuhelua Hema edistää fasilitoiden ja mallittaa hiljaista tietoa näkyväksi.

Parhaan työpaikan rakentaminen hyvällä henkilöstöjohtamisella sekä innostunut ja motivoitunut henkilöstö ovat tavoitteita, joita kohti Heman kanssa työskennellään. Hema syttyy yhdessä tekemisestä ja tekemisen vaikuttavuudesta. Hemalle voi huoletta antaa kokonaisvastuun tai projektin, jossa vaaditaan selvitystä, muutosta tai uuden käynnistämistä.

Heman esimies- ja HR-kokemus haastavissa rooleissa start up- ja kasvuyhtiöissä antavat hyvän kokemuspohjan toimia johdon ja HR:n strategisena kumppanina ja coachina muutostilanteissa.

https://www.linkedin.com/in/heidimariakokkonen/ 

Motto: ”What got you here won’t get you there.”

Elvira Vainio

Mahdollistaja ja valmentaja

Elvira Vainion missiona on auttaa yrityksiä ja yksilöitä uudistumaan ja voimaan hyvin. Hän on työskennellyt organisaation kehittämisen ja muutosten todeksi tekemisen parissa 20 vuotta liikkeenjohdon konsulttina, HRD-ammattilaisena ja valmentajana. Koulutukseltaan Elvira on KTM ja hän myös NLP Practioner ja LCF Life Coach.

Elviran vahvuudet korostuvat uudistumistilanteissa, jolloin pitää mennä kohti uutta ja luopua vanhoista ajattelu- ja toimintatavoista. Elviralla on vahva osallistava ote. Asiakkaat kiittävät häntä empatiasta, rohkeudesta haastaa ja uusien näkökulmien tarjoamisesta. Hän tuo ympärilleen selkeyttä ja tunneälykkyyttä vaikeiden tilanteiden keskelle. Elvira työskentelee sekä suomen että englannin kielellä.

Motto: Mitä ikinä teetkin, tee se koko sydämelläsi.

https://www.linkedin.com/in/elviravainio/

Virpi Valtonen

Valmentaja

Vahva kokemus ja osaaminen pedagogina, esimiestyön, työyhteisöjen ja vuorovaikutuksen kehittäjänä ja kouluttajana. Sydäntäni lähellä on eettisen kohtaamisen tutkiminen yritysten toimintakulttuurissa, yhdessä asiakkaan kanssa. Tunnetaitoja, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja käsittelen innostavissa valmennuksissani usein toiminnallisesti, tieteellistä näkökulmaa unohtamatta.

Kestävyysajattelu läpäisee systeemisenä valmennusfilosofiani ja arvomaailmani. Muuttuvassa yhteiskunnassa kestävä liiketoiminta tulee yhä tärkeämmäksi – lähdetään luomaan innovatiivisen fasilitoinnin avulla kestävän kasvun tarinaa yrityksellesi!

https://www.linkedin.com/in/virpivaltonen/

 

Peppi Härme

Senior Advisor & hallituksen puheenjohtaja

Kokenut valmentaja ja fasilitaattori erilaisissa esimies-, tiimi-  ja työyhteisövalmennuksissa. Aktiivinen toimija erilaisissa henkilöstötilanteissa rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen tai päättymiseen asti. Kannustava kumppani esimiesten tukena ja sparraajana. Peppi toimii jalat maassa ratkaisukeskeisesti varmistaen sekä toimeenpanon että loppuunsaattamisen unohtamatta seurantaa ja vaikuttavuutta. Hän uskoo että positiivinen ote yhdistettynä systemaattiseen ja strategiseen toimintaan johtaa parhaimpaan lopputulokseen.

https://www.linkedin.com/in/peppi-h%C3%A4rme-1453a1b/

Ota meihin yhteyttä!

Careerjoy HR Services Oy

Y-tunnus 2804412-8