TIIMI

Kristiina Pihlaja

CEO & Senior HR Consultant

kristiina.pihlaja@careerjoy.fi

040 7473 707

Monipuolinen kokemus koko työsuhteen elinkaaresta: rekrytoinneista, kehittämisestä, valmentamisesta, johtamisesta ja myös sopeuttamistilanteista. Kristiina on asiakaskeskeinen, myyntihenkinen henkilöstöhallinnon moniottelija, joka kuuntelee, kysyy, kyseenalaistaa ja kannustaa. Hänellä on myös pitkä esimiestausta ja hän on johtanut menestyksekkäästi asiantuntija- ja myyntitiimejä. Työskentelytavaltaan hän on yhteistyökykyinen, joustava, tavoitteellinen ja näkee kokonaisuuden tuoman lisäarvon. Hän on innostunut ja innostava ammattilainen, joka saa muut mukaan muutokseen ja tekemään tulosta omalla esimerkillään ja kyvyllään kannustaa muita ylittämään itsensä. Kristiinan motto työelämässä on ”kivaa pitää olla, mutta rahaa pitää tulla”.

Jonna Pekkala

Valmentaja

Jonna Pekkala on valmentanut suomalaisten organisaatioiden henkilöstöä menestyksekkäästi ja kehittänyt erilaisia portfolioita erilaisiin koulutus -ja kehittämistarpeisiin. Hän on energinen, läsnä oleva ja innostava persoona, jonka valmennuksissa osallistujat pääsevät pohtimaan asioita omasta näkökulmastaan käsin ja saavat ideoita ja vinkkejä omaan arkeensa. Hänen valmennuksissaan tehdään ja kokeillaan, eikä vain istuta kuuntelemassa. Hersyvä huumori ja välitön tunnelma ovat tuttuja Jonnan valmennuksissa.

Valmennuksen rakentamisen hän aloittaa aina nykytilanteen kartoittamisella ja hän hyödyntää  mm. NLP:tä, Disciä ja muita tilanteeseen sopivia menetelmiä. Valmentamisen lisäksi hänellä on myös valtavasti kokemusta palveluiden tuotteistamisesta, myynnistä, markkinoinnista ja asiakkuuksien hoidosta.

Heidi-Maria (Hema) Kokkonen

HRD Manager, Business Coach (CBC)

Heidi-Maria eli Hema on sertifioitu Business Coach, uracoach ja monipuolisella liiketoiminnan työkokemuksella varustettu henkilöstöjohtamisen ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Monipuolisen liiketoiminta- ja muutosjohtamisen kokemuksen lisäksi hänen vahvuuksiaan ovat prosessien kehittäminen ja projektiosaaminen.

Parhaan työpaikan rakentaminen hyvällä henkilöstöjohtamisella sekä innostunut ja motivoitunut henkilöstö ovat tavoitteita, joita kohti Heman kanssa työskennellään. Hän innostuu yhdessä tekemisestä, henkilöstön kehittämisestä ja liiketoiminnan muutostilanteista sekä merkityksellisistä tavoitteista. Hema kykenee sujuvasti liikkumaan kokonaisuuksista yksityiskohtiin ja ottamaan vastuun myös projekteista, joissa vaaditaan selvitystä, muutosta tai uuden käynnistämistä.

Heman esimies- ja HR-kokemus haastavissa rooleissa start up- ja kasvuyhtiöissä antavat hyvän kokemuspohjan toimia johdon ja HR:n strategisena kumppanina ja coachina muutostilanteissa. Valmentajana Hema on empaattinen, jämäkkä ja hän nauttii asiakkaidensa onnistumisista.

Tuuli Jakobsson

Valmentaja

Tuuli on käytännönläheinen, ratkaisukeskeinen ja ajatuksia herättelevä valmentaja, senior business ja transition coach ja työyhteisösovittelija . Uskon ihmisten kykyyn kehittyä ja saankin ihmiset innostumaan ja miettimään asioita uudella tavalla.  Valmentajana intohimoni onkin oivalluttaa ja tukea ihmisiä onnistumaan ja löytämään itsestään keinoja tai toimintaa päästä eteenpäin omassa tilanteessaan. Uskon jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen ja pyrin toteuttamaan sitä myös omassa elämässäni.

Suhtaudun ihmisiin ja asioihin positiivisen uteliaasti. Tyylini on käytännönläheinen, innostava ja ratkaisukeskeinen sekä tarvittaessa myös kyseenalaistava.  Kannustan ja motivoin muita sekä kannan vastuun omista tekemisistäni. Valmennuksessa hyödynnän uteliasta ja ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja nautin ihmisten oivalluttamisesta ja onnistumisista. Vahvuutenani  on yhdistää ihmisten paras osaaminen yrityksen liiketoimintaan.

Minulla on syvällistä osaamista työyhteisöjen tiimien valmentamisesta ja kehittämisestä sekä yksilöiden ohjaamisesta ja kehittämisestä. Vankkaa kokemusta johtamisesta ja esimiestyöstä usean vuoden ajalta.  Onnistumista minulla on myös myynnin kehittämisestä, myyntitiimien vetämisestä ja asiakkuuksien rakentamisesta ja ylläpitämisestä.

Vahvin osaaminen valmentamisessa minulla on coachingista, tiimien ja esimiestyön kehittämisestä, fasilitoinnista työyhteisösovittelusta sekä neuvottelutaidosta. 

Virpi Valtonen

Valmentaja

Vahva kokemus ja osaaminen pedagogina, esimiestyön, työyhteisöjen ja vuorovaikutuksen kehittäjänä ja kouluttajana. Sydäntäni lähellä on eettisen kohtaamisen tutkiminen yritysten toimintakulttuurissa, yhdessä asiakkaan kanssa. Tunnetaitoja, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja käsittelen innostavissa valmennuksissani usein toiminnallisesti, tieteellistä näkökulmaa unohtamatta.

Kestävyysajattelu läpäisee systeemisenä valmennusfilosofiani ja arvomaailmani. Muuttuvassa yhteiskunnassa kestävä liiketoiminta tulee yhä tärkeämmäksi – lähdetään luomaan innovatiivisen fasilitoinnin avulla kestävän kasvun tarinaa yrityksellesi!

Peppi Härme

Senior Advisor & hallituksen puheenjohtaja

peppi.harme@careerjoy.fi

Kokenut valmentaja ja fasilitaattori erilaisissa esimies-, tiimi-  ja työyhteisövalmennuksissa. Aktiivinen toimija erilaisissa henkilöstötilanteissa rekrytoinnista työsuhteen päättämiseen tai päättymiseen asti. Kannustava kumppani esimiesten tukena ja sparraajana. Peppi toimii jalat maassa ratkaisukeskeisesti varmistaen sekä toimeenpanon että loppuunsaattamisen unohtamatta seurantaa ja vaikuttavuutta. Hän uskoo että positiivinen ote yhdistettynä systemaattiseen ja strategiseen toimintaan johtaa parhaimpaan lopputulokseen.

Ota meihin yhteyttä!

Careerjoy HR Services Oy

Y-tunnus 2804412-8