Yksilöille

 

Coachingilla Tavoitteeseen

Coaching on tehokas ja intensiivinen kehittämismuoto – prosessi, jossa coach auttaa coachattavaa itse löytämään ratkaisut ja vaihtoehdot sekä hyödyntämään potentiaaliaan ja voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.

Coachingissa korostuu valmennettavan oma rooli ja aktiivisuus. Tuloksellisuus tulee coachin taidoista ohjata keskustelua kysymyksin, jotka avartavat ja ohjaavat ajattelua. 

International Coaching Federation määrittely coachingista

”ICF:n määritelmän mukaan coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.”

Asiakkaan kokemus Coachingista

Tiimiläiseni kehityskeskustelussa kävi ilmi, että hän kaipaisi lisää työkaluja työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseksi. Olin jo aiemmin tutustunut coachingiin kehittymisen välineenä ja ehdotin tiimini jäsenelle, että coaching voisi olla hyvä väline peilata omia tavoitteita ja toiveita paremman balanssin saavuttamiseksi. Hän innostui ajatuksesta ja päätimme kokeilla yksilöcoachingia. Minua miellytti myös lähestyminen coachingiin, missä potentiaalisella coachattavalla oli mahdollisuus tavata coach ilman mitään sitoumuksia, jotta yhteistyö coachin kanssa olisi sujuvaa ja luottamus syntyisi mutkattomasti. Kolmikantakeskustelussa, eli yhdessä Careerjoyn coachin, coachattavan ja minun kanssani kävimme läpi sessioiden tavoitteet ja toiveet. Coachingin päätyttyä kävimme vielä yhdessä läpi, mikä oli muuttunut ja tiimiläiseltä saamani palautteen myötä vakuutuin taas kerran coachingin voimasta.

Petri Ojala
CIO

Omannäköinen *työ*elämä

Irtisanotuksi tuleminen voi olla kova paikka. Siihen saattaa liittyä vaikeita tunteita, epävarmuutta ja huolta tulevaisuudesta.

Outplacement, eli uudelleensijoittumis- ja työnhakuvalmennukset ovat tärkeä tuki irtisanotulle muutostilanteessa. Outplacement -valmennus tähtää siihen, että uusi työ tai muu ratkaisu löytyy, tai vähintäänkin on olemassa selkeä ja toteutumiskelpoinen etenemissuunnitelma. Valmennustyössämme hyödynnämme omannäköinen *työ*elämä -valmennuskonseptiamme, josta räätälöidään irtisanotuille henkilöille sopiva valmennuskokonaisuus.

Valmennuksessa: 

  • Rakennetaan omannäköistä *työ*elämää turvallisessa ympäristössä kokeneen valmentajan tuella.
  • Tuetaan tunteiden käsittelyssä muutostilanteessa.
  • Kehitetään itsetuntemusta, tunnistetaan omat tarpeet ja toiveet, kirkastetaan vahvuudet, arvot ja motivaatiotekijät.
  • Kirkastetaan unelmat, pohditaan erilaisia vaihtoehtoja kuten uusi työ, yrittäjyys, opiskelu tai muu.
  • Tuetaan selkeän etenemissuunnitelman teossa ja etenemisessä uutta kohti.
careerjoy_HR_services_2