Haastavien tilanteiden käsittely ja avoin kommunikointi

Johtajan rooliin kuuluu kyky kohdata vaikeita tilanteita, ja tämän taidon kehittämistä on hyvä harjoitella turvallisessa ympäristössä.

Valmennuksessa käytännön harjoitusten avulla tunnistetaan omat reaktiot haastavissa tilanteissa, ymmärretään tunnekuohujen syitä ja pohditaan, mikä saa meidät reagoimaan voimakkaasti. Tavoitteena on oppia käsittelemään vaikeat asiat rakentavasti, kommunikoida arvostavasti ja ajoissa.