Haastavien tilanteiden käsittely ja avoin kommunikointi -valmennus ryhmille

Esihenkilön rooliin kuuluu kyky kohdata vaikeita tilanteita, ja tämän taidon kehittämistä on hyvä harjoitella turvallisessa ympäristössä.

Valmennuksessa käytännön harjoitusten avulla tunnistetaan omia tapoja reagoida haastaviin tilanteisiin, ymmärretään tunnekuohujen syitä ja pohditaan minkälaiset asiat saavat ihmisen toimimaan rakentavasti, kommunikoimaan arvostavasti ja ajoissa.