Kasvuyritysten arjessa bisneksen vetäjällä ja työntekijöiden vastuulla on monta erilaista roolia ja usein HR-asioita hoidetaan yhteisen pizzaperjantain äärellä. Milloin asioita kannattaisi tarkastella yhdessä ulkopuolisen sparraajan kanssa?

Harva yritys kasvaa ilman osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. Työntekijän palkkaaminen ei ole rakettitiedettä, vaikka se tuokin erilaisia velvoitteita mukanaan. Intohimoiset kasvuyrittäjät nauttivat työn teosta, eivätkä välttämättä huomaa, milloin ylityöt ja roolien ja vastuiden sekavuus ovat vaaraksi bisnekselle. Yleensä niin kauan, kun porukka mahtuu yhdessä keskustelemaan keittiön pöydän ääressä, hommat sujuvat vielä mutkattomasti. Mitä sitten, kun maaginen 20+ työntekijää tulee täyteen?

Monta erilaista hattua

Yrityksen nopea kasvu tuo kuitenkin mukanaan ihan uusia haasteita. Kasvuyritysten bisneksen vetäjä(t) kannattelevat usein montaa erilaista hattua. Monen erilaisen roolin hallitseminen kasvattaa toki osaamista, mutta kuinka kauan työ pysyy tuottavana, jos jatkuvat ylityöt syövät kaikkien jaksamista?

Epäselvät vastuut ja ylityöt aiheuttavat monessa työyhteisössä ikäviä yhteentörmäyksiä, jotka pahimmillaan vaikuttavat bisnekseen ja ihmisten fiilikseen negatiivisesti. Jos työntekijät menettävät hallinnan tunteen työssään bisneksen vetäjästä puhumattakaan, niin eivät yhteiset pizzaperjantait korjaa aiheutettua vahinkoa. Viimeistään tällöin olisi aika pysähtyä ja miettiä prosessit ja vastuut kerralla kuntoon.

Kasvuyrittäjä – pyydä apua

Kasvuyrittäjän ei tarvitse osata kaikkea yksin. Jos yritys on siinä vaiheessa, ettei HR:ään keskittyvää ammattilaista ole mahdollista palkata suoraan, ulkopuolinen sparraaja auttaa työroolien ja vastuiden selkeyttämisessä. Sparraaja toimii yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa ja hyödyntää parhaat käytännöt, jotka mukautetaan yrityksen arvoihin lakisääteiset velvollisuudet huomioiden. Yrityksen työntekijöillä on käytännön kokemusta ja näkemystä siitä, mikä tekee juuri teidän yrityksestänne hyvän työpaikan.

Menestyvässä tiimissä saa kysyä tyhmiä

Kasvuyrityksen tärkein voimavara koostuu motivoituneista työntekijöistä. Menestyvän tiimin salaisuus ei löydy ainoastaan lahjakkuudesta vaan psykologisesta turvallisuudesta. Menestyvässä tiimissä saa kysyä ns. tyhmiä kysymyksiä. Kun työntekijät kokevat tekevänsä töitä psykologisesti turvallisessa työpaikassa, he uskaltavat tuoda omia näkemyksiään esiin ja kehittää yritystä eteenpäin. Kasvuyrittäjän arki on kovaa, mutta kivaa, kunhan muistaa panostaa myös arjen sujuvuuteen. Reilut pelisäännöt, selkeät roolit, psykologinen turvallisuus ja hyvä palautekulttuuri varmistavat kasvuyrityksen menestyksen myös jatkossa. Työnantajamielikuva rakentuu myös niistä pienistä arjen asioista, joihin kannattaa panostaa.