Anna hyvän kiertää -teemalla jatketaan myös vuonna 2022. Careerjoy järjestää koulutuksen henkilöstötehtävissä (HR, työhyvinvointi) työskenteleville.

HR-roolissa olemme usein se muiden tuki ja olemme omassa tehtävässämme luomassa mielenterveyttä tukevia HR-käytäntöjä, tuemme työyhteisössä niin esimiehiä kuin koko henkilöstöä työsuhteen elinkaaren aikana ja (työ)elämän muutoksissa.

Koulutus on Mieli ry:n lisensoima voimavaralähtöinen koulutus, jossa saa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulutuksessa lähestymme mielenterveyttä voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa.

Koulutus Helsingissä 8.3.-12.4.2022 neljänä tiistaina

Koulutus on Mieli ry:n Mielenterveys elämäntaitona, MTEA®1 koulutuksen sisällön mukainen.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

  • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä
  • Tunnetaidot
  • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen
  • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena
  • Mielenterveys ja arjen taidot

Koulutuksessa käsitellään mielenterveyttä myös yhteisten case-esimerkkien avulla yhdessä keskustellen. Työyhteisön mielenterveystaitojen kehittämiseen näkökulmaa saa yhteisten kokemusten jakamisen lisäksi tutkitulla tiedolla.

Koulutuksen jälkeen

  • tiedät mitä mielenterveys on
  • tiedät miten mielenterveyttä voi edistää
  • mielenterveysosaamisesi on lisääntynyt
  • saat ideoita, miten tukea mielenterveystaitoja työpaikalla

Hr-ammattilaisten vertaistuki, osaamisen ja hyvien kokemusten jakaminen koulutuksen aikana antavat varmasti voimavaroja niin omassa työssä onnistumiseen kuin osallistujien omaan jaksamiseen.

Koulutuspäivät

8.3.2022 kello 12.00–16.00 
22.3.2022 kello 12.00–15.30
5.4.2022 kello 12.00–15.30
12.4.2022 kello 8.30–11.30

Paikka on Valmennustila Roba43, Iso Robertinkatu, Helsinki. 

Kurssimaksu 126,80 € sisältää arvonlisäveron ja Mieli ry:n oppikirjan.

Ilmoittautumislinkki

Lisätietoa voit kysyä heidi-maria.kokkonen@careeerjoy.fi tai puh. 050 376 0471.