Mentoroinnin monet muodot 

Perinteisesti mentorointi on  käsitetty menetelmäksi, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo kokemattomampaa henkilöä. Mentoroitava tai usein käytetään myös nimitystä aktori on kisälli ja valmennettava kun taas mentori on vastaavasti mestari, opettaja ja valmentaja.

Uudempi ja monissa organisaatioissa käytetty vertaismentorointi saattaa yhteen kaksi tasaveroista kollegaa, kumppania, työtoveria jakamaan ajatuksia ja kehittämään uutta sekä itseään. Se haastaa ajatuksen, että yhdellä osapuolella olisi enemmän annettavaa kuin toisella. Vertaisen määritelmä onkin ”johonkin rinnastettavissa, verrattavissa oleva, jonkin toisen arvoinen, veroinen.”

Ryhmämentorointi on erittäin varteenotettava vaihtoehto silloin, kun on tarve siirtää hiljaista tietoa ja esimerkiksi erilaisia käytäntöjä usealle henkilölle organisaation sisällä.

Käänteinen mentorointi sopii erityisesti tilanteisiin, jossa halutaan nähdä ja ymmärtää paremmin eri sukupolvien näkemystä.

Vertaismentoroinnissa korostuu tasapuolisuus- ja arvoisuus

Vertaismentoroinnissa korostuu tasapuolisuus- ja arvoisuus: meillä on kenties erilaista mutta yhtä painavaa annettavaa. Tieto, kokemus, uudet ajatukset ja näkökulman vaihtamisen taito asuvat meissä kaikissa. Kumpikaan ei ole vain antajan tai saajan roolissa ja yhtä lailla kummallakin on vastuu siitä, että molemmilla on mahdollisuus yhtä antoisaan prosessiin kuin itsellä. Tässä prosessissa ei ole takarivin paikkoja.
Jotta molemmat osapuolet kokisivat toisensa tasa-arvoisiksi kumppaneiksi vertaismentoroinnissa, on hyvä panostaa aikaa yhteisten tavoitteiden asettamiseen. Käsiteltäviä teemoja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon käytettävissä oleva aika, tavoitteiden laajuus ja itselle parhaimmat tavat oppia.
Mikä sitten erottaa tämän jokapäiväisestä sparrailusta esimerkiksi kollegoiden kanssa? Mentorointiprosessilla on pääsääntöisesti tavoite ja aikajana sekä sovitut tavat toimia. Se saatetaan suunnitella ja aikatauluttaa koko prosessin ajaksi valmiiksi aina käsiteltäviä teemoja myöten. Vertaismentoroinnissa saatetaan haluta tuoda yhteen eri puolilta organisaatiota kollegoja, jotka eivät muuten tapaisi tai järjestää vertaiskohtaamisia ja benchmarkkausta samoissa rooleissa toimivien henkilöiden kanssa eri organisaatiosta.

Ryhmämentorointi vaatii tarkan tavoiteasetannan

Ryhmämentoroinnissa mentori ohjaa pientä ryhmää. Mentoroitavat keskustelevat siitä, mihin kysymyksiin he mentoroinnin aikana haluavat keskittyä. Ryhmän pitää määritellä tavoitteensa ja toimintansa sisällöt yhdessä sekä toimia tiiminä, joka vastaa mentoroinnista yhdessä, vaikka mentoroitavilla olisikin myös omia, erilaisia tavoitteitaan mentoroinnille. Ryhmämentoroinnissa mentoroitavat saavat mentorin tuen lisäksi vertaistukea toisiltaan.

Käänteinen mentorointi on oiva tapa pysyä tässä ajassa

Käänteisessä mentoroinnissa perinteinen mentorointisuhde käännetään nurinpäin niin, että kokeneen konkarin sijaan mentorina toimii esimerkiksi kokemattomampi työntekijä. Tarkoituksena on laajentaa mentoroitavana olevan näkökulmaa ulos totutusta ja auttaa katsomaan maailmaa nuoremman silmin. 

Mentorointi on yksi kustannustehokkaimmista tavoista päivittää osaamistaan

Olen itse ollut neljä kertaa mentorina, kaksi kertaa mentoroitavana ja vetänyt useita mentorointiin liittyviä fasilitointeja. Olen oppinut valtavan paljon mentoroitavilta sekä ollessani itse käänteismentoroinnissa mentoroitavan roolissa sekä vertaismentoroinnissa.

Kristiina Pihlaja