Kilpailukieltosopimuksia koskeva siirtymäaika päättyy vuoden 2022 lopussa
Korvausvelvollisuus rajoitusajalta tulee koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Tarpeettomat ennen vuotta 2022 solmitut kilpailukieltosopimukset voi irtisanoa ilman irtisanomisaikaa vuoden 2022 puolella, jolloin korvausvelvollisuutta ei synny.

Yhteistoimintalaki
Vanhan lain mukaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on päivitettävä työyhteisön kehittämissuunnitelmiksi vuoden 2022 aikana. Muistathan myös koulutusvähennyksen veroilmoituksen antamisen yhteydessä.
Vanhan hallintoedustuslain mukaiset henkilöstöedustusjärjestelyt on päivitettävä vastaamaan yhteistoimintalain 5 luvun vaatimuksia kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Muutosturva 55+
55 vuotta täyttäneiden työntekijöiden muutosturvaa ja osa-aikatyön mahdollisuuksia parannetaan 1.1.2023 alkaen. 55 vuotta täyttäneellä työntekijällä on oikeus tavallista pidempään työllistymisvapaaseen, sekä muutosturvakoulutukseen ja muutosturvarahaan.
Työnantajan on tiedotettava työntekijälle tämän oikeudesta muutosturvakoulutukseen ja -rahaan. Työnantajan on järjestettävä työt osa-aikatyön mahdollistavalla tavalla silloin, kun 55 vuotta täyttänyt, työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta ollut työntekijä haluaa lyhentää säännöllistä työaikaansa.

Vaihtelevan työajan sopimukset
Vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevien työaikaehdon toteutumista on tarkasteltava vähintään 12 kuukauden välein. Ennen 1.8.2022 solmittujen vaihtelevan työajan sopimusten osalta tarkastelu on tehtävä heinäkuun 2023 loppuun mennessä. Työnantajan on tehtävä tarkastelu oma-aloitteisesti ja tarvittaessa tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.